Æ Skurrehat program efterår 2020

Mandag 10. august: Svampetur i Rådensig Kær

Efterfølgende ture på mandage: 7/9, 19/10, 16/11, bemærk mødetidspunkter!
Rådensig Kær er et overdrevs- og engareal som er en del af Skjern Å naturgenopretningen, og området kommer måske til at indgå i en Nationalpark Skjern Å. Dele af arealet er ikke omlagt eller gødsket, og der er både våde og tørre arealer, som græsses af kreaturer, så her kan vi finde interessante vokshatte og andre arter, der kræver lysåben natur. For at støtte op om nationalparkprojektet har bestyrelsen besluttet at lave en månedlig aftentur i 2020 for at skaffe ny viden om svampene i Rådensig Kær. Området er helt sikkert et besøg værd, men medbring kaffe og gummistøvler.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup engvej – øst for Tarm.
Tid: 18:00 – ca. 20:00.
Turledere: Inger Thamdrup, Tage Madsen, 2364 1406 m.fl.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Onsdag 2. september: Aftentur til Skallingen og Ho
På en tur i området leder vi efter årstidens svampe i det særprægede landskab. Herefter tager vi til Ho Plantage, hvor søger vi bl.a. efter Okkergul Fluesvamp i plantagen – og mon ikke vi også finder noget spiseligt til svampekurven.
Mødested: Vogterhuset/madpakkehuset, hvor vejen på Skallingen ender.
Tid: 17:00 – ca.19:30.
Turleder: Charly Rise, 2144 3783, mail: briserne@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50 .

Søndag 6. september: Svampetur i Husby Klitplantag
Vi kører sammen fra Husby Kirke til startstedet på turen i plantagen. Husby Klitplantage er en gammel vestjysk klitplantage, hvor vi kigger efter svampe i nåle-, løvskov og i egekrattet længst mod vest. Der er kontrol af spisesvampe og fælles svampebestemmelse efter turen.
Mødested: P-pladsen ved Husby Kirke, Husby, Græmvej 1, 6990 Ulfborg
Tid: 13:00 – ca. 16:00.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 2364 0265,
peer.natur@gmail.com.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 7. september: Rådensig Kær
se 10. august
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm
Tid: 17:30 – ca. 19:30.

Lørdag 19. september: Mønsted omegn – svampe på kalkjord
Turen går til området langs Mønsted Å og omkring Mønsted Kalkgruber. Langs åen er der fundet 7 arter af vokshatte, bl.a. Papegøje-vokshat og Skarlagen-vokshat. I skoven mellem Daugbjerg og Mønsted kalkgruber fandt vi i 2019 6 arter af fluesvampe og iflg. Danmarks Svampeatlas er der stor diversitet, så vi håber at finde arter, der ikke er typiske for Vestjylland. Medbring støvler m.v. til turen. Mødested: OK-tanken, Bredgade, Mønsted. Indkørsel fra A16 i rundkørslen. Tid: 13:30 – ca. 16:00.
Turleder: Fjord Josephsen, 2030 5014, mail: fjord@tim9.dk.
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Søndag 20. september: Spisesvampe i Dejbjerg Plantage
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 13:00 – 15:30
Begyndertur efter let genkendelige spisesvampe, men vi kigger også efter andre og evt. giftige svampe. Turlængde ca. 4 km, medbring evt. kaffe. Turen er første del af to arrangementer om spisesvampe, hvor anden del, Svampespisedag, afholdes mandag den 12. oktober (efterårsferien) på Bundsbæk Mølle.
Turledere: Benny Christensen, 9733 3280, bemctim@gmail.com,
Tage Madsen, 9737 1831 / 2364 1406, mli.tm@turbopost.dk),   Dina og Inger ++ deltager Arrangør: , Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Onsdag 23. september: Svampetur til den brændte Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage
På en tur ud over de arealer, der brændte i 2018, ser vi efter brandsvampe på heden – en gentagelse af turen i 2019. Herfra går vi ind i Frederikshåb Plantage, hvor vi kigger efter brunstokket rørhat og andre spisesvampe, hvor vi kommer forbi de mystiske ”Syvårssøer”, lavvandede søer som nogle år tørrer held ud. Medbragt kaffe indtages i det tidligere skovløberhus ”Kikhøj” og herfra tilbage til mødestedet.
Mødested: Naturrum Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøl.
Tid: 13:00 – 17:00.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.
Pris: Gratis for medlemmer af foreningerne, øvrige kr. 50.

Torsdag 24 september: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle bliver lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern.
Tid: 19:00 – 21:00.
Koordination: Tage Madsen, 9737 1831 /2364 1406, mli.tm@turbopost.dk  + medlemmer af bestyrelsen.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.

Lørdag 26. september: Nymindegab/Blåbjerg Klitplantage – klitsvampe
Turen går fra mødestedet til Gammelgab og videre til Blåbjerg Klitplantage. Langs Vesterhavsvejen gør vi holdt tre steder og ser efter klitsvampe. Vi leder efter de svampe, der kun vokser i de vestjyske klitter, mindst 14 arter, der næsten alle er fundet i området. Herfra til udkanten af Blåbjerg Klitplantage, hvor vi kigger efter arter, der lever sammen med fyr og gran på sandjord. Medbring kurv, børste og kniv – kaffepause under vejs.
Mødested: P-pladsen Nymindegab Strand. Drej ind på Vesterhavsvej vest for Nymindegab Kro. Tid: 13:00 – 16:00.
Turleder: Fjord Josephsen, 2030 5014, fjord@tim9.dk.
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Søndag 11. oktober: Svampetur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord
I den spændende kystskov på nordsiden af Vejle Fjord ser vi efter svampe i den varierede løv- og nåleskov, og i kystlandskabet med jordbund af plastisk ler er der mulighed for at møde sjældne og sære svampe, bl.a. de giftige arter grøn fluesvamp og satans rørhat. Blandt spisesvampene er der bl.a. mulighed for stor trompetsvamp, grå kantarel, pigsvamp m.v. Terrænet er stedvis meget kuperet, så medbring praktisk fodtøj.
Mødested: P-pladsen ved Stenhøj Strand, Staksrodevej, 7150 Barrit.
Tid: 13.00 – ca. 16:00.
Turleder: naturvejleder Peer Høgsberg, 2364 0265, peer.natur@gmail.com
Arrangør: Svampeforeningen  Æ Skurrehat
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 12. oktober: Svampespisedag – tur i Lyager Plantage
I forbindelse med svampespisedag er der formiddagstur i Lyager Plantage, hvor vi leder efter spisesvampe og årstidens svampe i øvrigt.
Mødested: P-pladsen ved Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern
Tid: 10:30 – 12:00.
Turleder: Tage Madsen 9737 1831 / 2364 1406, mli.tm@turbopost.dk).  
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing Skjern Museum.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 12. oktober: Svampespisedag – svamperetter på Bundsbæk Mølle
Medlemmer af Æ Skurrehats bestyrelse laver forskellige svamperetter og uddeler smagsprøver til museets gæster. Det er sikkert muligt at smage retter med rørhatte, kantareller og tragtkantareller, pigsvampe m.m. Turen er anden del af lokalafdelingens to arrangementer om spisesvampe.
Koordinator: Dina Møberg, 7533 5408 / 2033 5408,
dina.moberg@yahoo.dk, Jonna Kabel Larsen og medlemmer af svampe-foreningens bestyrelse.
Mødested: Bundsbæk Mølle, Bundsbækvej 27, 6900 Skjern.
Tid: 13:00 – 16:00.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat, Danmarks Naturfredningsforening og Ringkøbing-Skjern Museum.
Pris: Entré til museet for ikke-medlemmer, gratis for medlemmer af foreningerne.

Søndag 18. oktober: Nr. Vosborg Hede / Blåbjerg Plantage: Spise- og andre svampe
Vi kigger efter spisesvampe, tragtkantareller og pigsvampe, men også efter, hvad der ellers er af svampe i plantagen. Efter turen i plantagen køres videre til P-pladsen ved Gosmer Bro, hvor vi kigger efter svampe i en anden biotop. Afslutning ved P-pladsen
Mødested: Råsted Kirkes P-plads, vest for Holstebro, og kører herfra til Plantagen. Tid: 13:00 – ca. 15:30
Turledere: Jackie Sørensen 9742 7141 / 6177 7081,
marieogjackie32@gmail.com.
Tage Madsen,  9737 1831 / 2364 1406,  mli.tm@turbopost.dk.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Mandag 19. oktober: Rådensig Kær
Se 10. august.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm.
Tid: 17:00 – ca. 18:40.

Lørdag 24. oktober: Tragtkantarel-tur til Smidstrup og Tykhøj Krat
Vi besøger denne fine skov med de to høje bakker Storetåen og Lilletåen og (resterne af) en ægte ulvegrav. I tykningen under ædelgranerne kan der, selv efter den første nattefrost, stå fine tragtkantareller. Vi undersøger, hvad der gemmer sig, en sen efterårsdag.
Mødested: P-pladsen nord for skoven hvor vej nr. 473 Sdr. Omme – Bredsten møder vej nr. 176 Bredsten – Give.
Tid: 13:30 – 16:30.
Turledere: Peer Høgsberg (2364 0265, peer.natur@gmail.com).
Helmuth Andresen, (helmuth.a@live.dk).
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.
Pris: gratis for medlemmer, øvrige kr. 50.

Torsdag 29. oktober: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle at blive lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern. Tid: 19:00 – 21:00.
Koordination: Tage Madsen, 9737 1831 / 2364 1406, mli.tm@turbopost.dk  + medlemmer af bestyrelsen.

Mandag 16. november: Rådensig Kær
Se 10. august.
Mødested: vej T Sønderskovvej / Stoustrup Engvej – øst for Tarm.
Tid: 16:00 – ca. 17:40.

Torsdag 26. november: Svampebestemmelse Bundsbæk Møllegård
Kom med dine egne svampe eller se på dem, de andre har medbragt. Vi hjælper hinanden med at bestemme årstidens svampe, og hygger os med, at vi alle bliver lidt klogere. Som afslutning får vi en lille gennemgang af de mere interessante svampe.
Sted: Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern.
Tid: 19:00 – 21:00.
Koordination: Tage Madsen, 97371831/23641406, mli.tm@turbopost.dk  + medlemmer af bestyrelsen.
Arrangør: Svampeforeningen Æ Skurrehat.

Onsdag 20. januar 2021: Generalforsamling i Æ Skurrehat
Generalforsamlingen afholdes på Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, 6900 Skjern kl. 19:00.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen beværter med svampesuppe, øl/vand kl. 18:30 før generalforsamlingen. Nærmere omtale på hjemmesiden og via mailringen.

AD HOC – ture
Medlemmerne får orientering om ad hoc-ture nogle dage før turens gennemførelse via Æ Skurrehats mailring og hjemmesiden, og ideen med disse ture er, at det skal være muligt at lave en tur til et område, hvor der pludselig er opdaget interessante svampe.
Alle medlemmer kan tage initiativ til at lave en ad hoc tur til en lokalitet, de ønsker at vide mere om. Man kan selv lave turen eller henvende sig til bestyrelsen med forslag til lokaliteter, og man kan få en med-turleder til at hjælpe med at lave turen. Ture i Stats-, kommunal- eller menighedsrådsskov m.v. kan arrangeres uden videre, men hvis turen skal foregå i en privat plantage/område, skal der søge en tilladelse hos ejeren.

Comments are closed.