Nordjylland efterår 2020

REGION NORDJYLLAND

Torsdag 13. august: Fjordhuset ved Egholmfærgen
Mødested: ved bus 2 Væddeløbsbanen. Endestation. Tid: Kl. 19:00 – 21
Derefter har vi et spændende foredrag med Erik Arnfred Thomsen
Som afslutning hører vi nyt om Den Danske Naturfonds planer om Hammer Bakker og om Landsbyklyngen ’Rundt om Hammer Bakker’ – begge dele vil få indflydelse på svampefolkets brug af bakkerne.
Medlemmer er velkomne til at møde tidligt ind og samle årstidens svampe – der er fine områder lige uden for døren!
DNNordjylland Ung er inviteret med.
Ledere: Henning Christensen, Ole Faaborg og Esben Buch.

Lørdag 22. august: Ekskursion til Kollerup Plantage
Mødested: P-pladsen ved Kolleruphus
Tid: kl. 13 til 16. Demo: samme sted.
Vi tjekker op på svampefloret i Kollerup og evt. også Svinkløv Plantager.
De kystnære plantager kan i gode år præstere tidligt, og den lette og sandede bund med stedvis kalk (Svinklovene f.eks.) er god til sjældenheder og til mange af vore gode spisesvampe.
Ledere: Henning Christensen, Ole Faaborg og Esben Buch.

Søndag 12. september: Tur til Vår Skov i Himmerland
Tid: fra 13 til 16. Mødested: P-plads ved Farstruphallen
Demo: samme sted kl 15:00.
Som en stump, grøn trekant ligger Vår Skov på den nordvestlige del ad den moræneflade, der præger størstedelen af landskabet i Nibe Kommune. Den overvejende del af skoven består af nåletræer, men i den centrale og ældste del findes områder med gamle højstammede bøge. I den nordvestlige del, hvor jorden er mager, får skoven karakter af troldeskov med skæve og forvredne bøgetræer.  Skråningerne i vest og de smukke regnkløfter, der åbner sig ned mod stien langs Vår Å, præges af gamle krogede ege. Området her er måske et af de smukkeste i skoven – specielt er her vidunderligt, når eftermiddagssolen finder vej mellem de krogede stammer og giver lys og varme til skovbunden.
Jordbunden varierer fra den gode muld med bingelurt og skovmærke til den sure morbund med blåbær og bølget bunke.
Ledere: Naturvejleder Esben Buch, Ole Faaborg og Henning Christensen fra FSF Nord samt nogle af skovens folk.
Turtelefon mht. samkørsel 9828 6400 Ole

Tirsdag 15. september: Svampeworkshop på Hovedbiblioteket i Aalborg
kl. 15-17. Mødested: Hovedbiblioteket i Medborgerhuset i Aalborg
Medbring dine egne selvsankede svampe og få dem kontrolleret!
Arrangører: Naturvejleder Esben Buch (svampediplom),
svampeeksperterne Ole Faaborg (svampediplom) og Henning Christensen fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne.

Søndag 20. september: Bælum Skovpavillon
Mødested/tid: Bælum Skovpavillon kl. 13:00.
fra 13:00 til 16:30.Demo: samme sted 15:30.
Bælum Sønderskov er en gammel lystskov, komplet med en fin skovpavillon. Der er mulighed for afstikkere ud på de omliggende hedestykker.
Vi tjekker op på svampefloret på varierende lokaliteter i området
Ledere: Henning Christensen og Ole Faaborg

Lørdag 3. oktober: Ekskursion til Øland Skov
Mødested/tid: Hvor Østre og Vestre Skovvej mødes kl. 13-16
Demo: samme sted kl. 15:00.
Øland Skov består af 234 ha og består af 81 ha bøg, 34 ha eg, andet løv 16 ha, gran 55 ha, ædelgran 21 ha, pyntegrønt 11 ha, samt ubevoksede arealer 16 ha.
Øland Skov bliver drevet som traditionel skovdrift med afdrifter, tynding, plantning af nye kulturer, vedligeholdelse af ældre kulturer, samt salg af brænde m.m. Øland Skov er ydermere et fantastisk område for alt slags vildt – bl.a. råvildt, dåvildt, harer, snepper, ravne og nordiske duer.
Vi tjekker svampefloret i Limfjordslandet og håber på et godt sent efterårsflor.
Ledere: Henning Christensen, Ole Faaborg.

Søndag 11. oktober: Hammer Bakker
Kl 13-16, svampetur for børnefamilier og svampekontrol.
Mødested: Den primitive lejrplads i Hammer Bakker, indkørsel fra Gennem Bakkerne, 9310 Vodskov.Børne- og familievenlig: ja
OBS: Husk svampekurv og lille kniv! Smagsprøver på vild svampesuppe!
Arrangører: Naturvejleder Esben Buch (Svampediplom), svampeekspert Ole Faaborg (Svampediplom) fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme i samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Aalborg og Borgerforeningen Grindsted-Uggerhalne.

Tirsdag 17. november: Årsafslutning i FSF Nord
Mødested: Fjordhuset ved Egholm-færgen fra 17.30 til 21.30:
17.30:
Vi mødes og udveksler erfaring fra svampeåret 2020, gode svampe-historier og kigger på gode fund og fotos. Ole medbringer et par julede svampeopskrifter.
19.00:
Vildtgryde og sponsorvin – svampemiddag.
Tilmelding på mail til Ole på Faaborgole@gmail.com nødvendig!

Comments are closed.