PAHATI efterår 2020

PAHATI – DEN FYNSKE STUDIEGRUPPE

Kontaktpersoner/turledere:
Klaus Sørensen, tlf. 3088 9380, mail: klaus211161@gmail.com
Leif H. Sørensen, tlf. 4141 1627, mail: nv@trente.dk
Bente Lambertsen, tlf. 2349 5898
Bent Søby Madsen, tlf. 2112 1745
Edith Lysholm, tlf. 2364 1590
Gunhild Warming, tlf. 2162 7683
Kirsten Munch Pontoppidan, tlf. 2166 0253
Leif Wegge Laursen, tlf. 2946 8397
Marianne Wamsahl Andersen, tlf. 6064 5160

Hjemmesiden, der nås via svampeforeningen, vil indeholde det officielt tilgængelige program, der også kan ses i foreningens blad.

Facebook-siden med den lukkede gruppe ”Pahati” vil ud over programmet også indeholde mere aktuelle betragtninger og meddelelser. Den kan også bruges til meddelelser om ad hoc-ture.

Almindelige ekskursioner:
Start kl. 10:00. Mødestedet er beskrevet så præcist som mulig.

Mandagsaftener:
Kl. 16:30 starter vi med en tur i nærheden af Trente Mølle. Af hensyn til hvordan svampeåret udvikler sig, så bestemmes turstedet først sent. Præcist mødested oplyses på Facebooksiden – ”Pahati”. Du kan også få det oplyst ved at kontakte Leif H. Sørensen på tlf. 4141 1627, gerne SMS.
Kl. 18.00 samles vi på Trente Mølle, Trentevej 7, 5672 Broby. Her spises medbragt madpakke og vi hjælper hinanden med bestemmelse af dagens og weekendens svampefund. Vi slutter ca. kl. 20:30. Der er internetadgang på Trente Mølle.

Søndag 16. august: Vejstrup Å
Mødetid og -sted: Kl 10:00, Nyborgvej mellem Øster Åby og Vejstrup. P-plads på østlige side af vejen lige syd for Vejstrup Å. (55.099612- 10.706874). P-pladsen er ikke særlig synlig, men kør ind på den lille vigeplads.
Beskrivelse: Vi går i det smukke område langs med åen. Der er stejle skrænter med blandet vegetation. Mulighed for at finde mange svampearter, men næppe mange spisesvampe.
Turleder: Gunhild Warming, tlf. 2162 7683.

Mandag 17. august: Mandagsaften
Se ovenfor.

Mandag 31. august: Mandagsaften
Se ovenfor.

Søndag 6. september: Langeland nord
Mødetid og -sted: kl. 10:00, Hou Skole, Houvej 49, Lohals, 5953 Tranekær
Beskrivelse: Vi går til de to skove, Østre og Vestre Stigtehave. Skovene er blandingsskove.
Turleder: Edith Lysholm, tlf. 2364 1590 og Marianne Wamsahl, tlf. 6064 5160.

Lørdag 12. september: Trelde Næs
Mødetid og -sted: Kl. 10:00, P-pladsen på Trelde Næsvej, ca. 700 m efter Dancamps Trelde Næs (nr. 297).
Beskrivelse: Trelde Næs er en lokalitet med meget plastisk ler og visse steder med kalkholdig jordbund. Der er, særligt i de naturskovsprægede områder, fundet en del sjældne arter, bl.a. knold slørhatte, men ellers kan man finde de almindelige bøgeskovsarter.
Turleder: Klaus Sørensen, tlf. 3088 9380.

Mandag 14. september: Mandagsaften
Se ovenfor

Weekendtur 18. – 20. september: Midtjylland
Mødetid og -sted: Sommerhus i Kølkær, ca. 10 km syd for Ikast i Midtjylland.
Beskrivelse: Der er plads til 14 personer i huset, der ligger meget tæt ved de gamle brunkulslejer i Søby og der er flere store plantager i køreafstand: Harreskov, Høgildgård, Birkebæk, Fasterholt, Nørlund, Gludsted m.fl.
Turen er med privat befordring og opholdet er på fællesbasis, så vi deles om udgifterne til husleje og fortæring.
Der vil blive uddelegeret opgaver med hensyn til maden, når deltagerantal og -navne er kendt. Tilmelding til Gunhild (gw@pc.dk) eller Bente (benterlambertsen@gmail.com ). Senest 1. september.
Turledere: Bente Lambertsen, tlf. 2349 5898,
Gunhild Warming, tlf. 2166 0253.

Lørdag 26. september: Kasmose Skov
Mødetid og -sted: Kl. 10:00, P-pladsen for enden af grusvejen, 300 m efter Kasmosevej 6, Middelfart.
Beskrivelse: Lokaliteten minder meget om dele af kystskoven ved Trelde Næs med store udskridninger af plastisk ler, men den er meget lille, og der er ikke fundet nær så mange sjældne arter, men der er jo altid en chance for at finde flere.
Turleder: Klaus Sørensen, tlf. 3088 9380.

Mandag 28. september: Mandagsaften
Se ovenfor

Torsdag 1. – 4. oktober: Sydfynske svampedage
Vi gentager succes’en og afholder atter sydfynske svampedage i 2020. Også her har Corona spillet planlægningen et puds, så programmet er ikke endeligt færdigt.
Centralt vil der igen være udstilling at svampe fra de fynske lokaliteter, mulighed for at få hjælp til bestemmelse af svampe og selvfølgelig masser af svampeture.
Glaskursus med svampe som motiv, svampefarvet garn, foredrag og film, svampesuppe og udstilling på torvet i Faaborg og en eftermiddag for børnefamilier med svampe over bål bliver en del af programmet.
I samarbejde med Faaborgs bedste restaurant – Det hvide Pakhus – har vi allerede nu aftalt, at der fredag aften sammensættes en stor svampemenu. Forinden har vi været en tur i skoven og finde svampe.
Hele programmet kommer på foreningens hjemmeside, så snart det er klart, eller man kan finde det på facebooksiden: Sydfynske Svampedage.
Turleder: Leif H. Sørensen, tlf. 4141 1627.

Lørdag 3. oktober: Snarup Mose
Mødetid og -sted: kl. 10:00 ved det sorte tørveskur på Tangevej (indkørsel fra Bøjdenvej=Hovedvej 8).
Beskrivelse: Snarup mose er forholdsvis uberørt med faldne træer, mest birk og andre løvtræer og det er en klassisk lokalitet for Snyltende rørhat, der vokser på Alm. bruskbold. Der er mulighed for rørhatte, mælkehatte, skørhatte m. fl.
Turleder: Bente Lambertsen, tlf. 2349 5898.

Mandag 12. oktober: Mandagsaften
Se ovenfor.

Søndag 18. oktober: Lærkedal
Mødetid og sted: kl. 10:00, Lærkedal. Præsteskovvej 17, 5672 Broby – (55.259885, 10.179895)
Beskrivelse: Naturstyrelsens arealer omkring den gamle lejrskole Lærkedal, er en blanding af åbne overdrevsarealer, græsmarker, forholdsvis nyplantet skov, gammel bøg og forskellige enkeltstående træer. Så her er chance for lidt af det hele. Vi går på jagt i et område, hvor der ikke er lavet mange registreringer på svampeatlas.
Turleder: Leif H. Sørensen, tlf. 4141 1627.

Lørdag 24. oktober: Brydegård
Mødetid og -sted: kl. 10:00, P-plads ved Feddet på Helnæsvej, skråt overfor Brunshusevej.
Beskrivelse: Spisesvampe er sparsomme, måske en enkelt champignon.
På strandheden med lyng og revling er tidligere fundet flere spændende og sjældne arter. Vi håber bl.a. at finde forskellige vokshatte, køllesvampe og jordtunger.
Hvis vejret ikke er med os er der mulighed for at undersøge andre lokaliteter i nærheden f.eks. Helnæs.
Turleder: Kirsten Munch Pontoppidan, tlf. 2166 0253.

Mandag 26. oktober: Planlægningsmøde
Mødetid og sted: kl. 17:00, Trente Mølle Naturskole, Trentevej 7, 5672 Broby
Beskrivelse: Evaluering af 2020 og planlægning af program for 2021. Det er her du virkelig kan gøre din indflydelse gældende.
Tag madpakke og drikkelse med, så vi kan slutte dagen med lidt hyggeligt samvær og anekdoter fra året der gik. Tradition for smagsprøver!
Vært: Leif H. Sørensen, tlf. 4141 1627.

Søndag 1. november: Hunderup Skov
Mødetid og -sted: kl. 10:00, P-plads ved Den Fynske Landsby
Beskrivelse: Både Hunderup Skov og Fruens Bøge er inden for rækkevidde. Begge er gamle bynære løvskove med masser af dødt ved, så der skulle være gode muligheder for spændende fund. Vi kan f. ex. lede efter Gråbrun Skærmhat, som JHC efterlyser fra netop Fruens Bøge.
Turleder: Leif Wegge Laursen, tlf. 2946 8397.

Lørdag 28. november – Julefrokost
Mødetid og -sted: Ukendt
Beskrivelse: Pga den usikre situation under Corona-epidemien har det ikke været muligt at lave fast aftale med en restaurant. Kontakt undertegnede, hvis du er interesseret, så vil du blive kontaktet, når/eller hvis – situationen afklares i årets løb.
Turledere: Bent Søby Madsen, tlf. 2112 1745.

 

Comments are closed.