SVAMPE – farvegruppe

 
Garnfarveklubben

under Foreningen til Svampekundskabens Fremme beskæftiger sig med at udnytte mulighederne for at benytte svampe til tekstilfarvning.

Vi farver på silke og uld og fremstiller papir af svampe. Vi har deltaget i de internationale farve seminarer, der afholdes hvert andet år. De har tidligere været afholdt bl.a. i Norge, Sverige, Finland, USA, Australien, Spanien og Estland.

Seneste internationale farve symposium (The 17th International Fungi and Fibre Symposium) blev afholdt 17. – 22. oktober, 2016. Svampefarvere fra mange lande vil mødtes i Madeira Park, British Columbia, Canada.Se nærmere: http://fungiandfibre2016.org/ og på youtube kan man se billeder fra symposiet.

Næste “Fungi and Fibre Symposium” vil blive afholdt i august 2018 i Norge.

Er du interesseret i at deltage i gruppens arrangementer, kan du kontakte Jytte Albertsen (4369 5122, mail: jytte@evia.dk), og komme på mailinglisten.

Under svampeforum findes der en gruppe: Garnfarvning- og papirfremstilling, hvor alle kan lægge forslag, tips mv ind og hvor også forskellige aktiviteter bliver nævnt.           Der er også en vejledning for farvning.

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.