Udgivelser

SVAMPE – Foreningens tidsskrift, udkommer to gange årligt. Er udgivet siden 1980. Her kan du finde index’er til artikler og billeder der har været bragt i SVAMPE, samt læse de engelsksprogede summaries. Alle ældre numre er tilgængelige som pdf.

FRIESIA – Foreningens tidligere tidsskrift, der blev udgivet med tvangfrie mellemrum i perioden 1931-1987.Her finder du lister over artikler, der har været bragt i Friesia. Er tilgængelige som pdf.

Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Udkom lettere uregelmæssigt, sikkert på grund af krigen, i perioden 1912 til 1930. Indeholdt mindre artikler og foreningsmeddelelser. Er tilgængelige som pdf.

MYCELIET  -  et nyhedsbrev

SVAMPETRYK – Foreningens bogsalg til medlemmer og publikationsvirksomhed.

FNE – bøgerne. Nordeuropas Svampe (Fungi of Northern Europe) er en bogserie, der udgives løbende af foreningen, hvor forskellige svampeslægter præsenteres med billeder og tekst.

Svampe i Verden. I anledning af foreningens 100 års jubilæum blev dette særnummer af SVAMPE udgivet. Det indeholder en række tematiske artikler om forskellige aspekter af svampe og svamperelateret forskning, skrevet af danske svampeforskere og -entusiaster.

Ka’ de spises. Nyredigeret folder (sep.2021) lavet i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Rettelser. Rettelsesark til publikationer udgivet af foreningen.

Spisesvampe til kommerciel brug. Rapport fra Nordisk Ministerråd vedr spisesvampe til brug i kontrollen i industri, handel og i fødevarekontrol.

Comments are closed.