Flora Agaricina Danica

Jakob E. Lange udgav i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme og Botanisk Forening sit hovedværk Flora Agaricina Danica i perioden 1935 til 1940. Det udkom i fem bind og indeholder illustrationer af 1184 arter (taxa) af hatsvampe (inklusive kantareller). Trykningen af værket blev financieret af Carlsbergfondet og Rask-Ørsted Fondet. Overskuddet ved salg af værket dannede hovedstolen i Flora Agaricina Danica fondet, administreret af Foreningen til Svampekundskabens Fremme.
Foreningens kopi af Flora Agaricina Danica er nu blevet indscannet og er tilgængelig her som PDF med tilladelse af Jakob E. Langes arvinger.

Jakob E. Langes originale akvareller findes hos Statens Naturhistoriske Museum, hvor de er blevet indscannet og er tilgængelige online, her: Flora Agaricina Danica akvareller

Man kan læse mere om tilblivelsen af Flora Agaricina Danica her: Lange, Morten. Friesia IX(1-2): p. 121-132, 1969 Jakob E. Lange and the creation of “Flora Agaricina Danica”

  • Vol. 1 (Amanita, Armillaria, Clitocybe, Lepiota Limacella, Tricholoma)
  • Vol. 2 (Collybia, Marasmius, Mycena, Omphalia, Panus, Pleurotus, Pluteus, Rhodophyllus, Volvaria)
  • Vol. 3 (Cortinarius, Hebeloma, Inocybe, Pholiota)
  • Vol. 4 (Bolbitius, Coprinus, Crepidotus, Flammula, Galera, Hypholoma, Lacrymaria, Naucoria, Panaeolus, Paxillopsis, Paxillus, Pluteolus, Psalliota, Psathyra, Pseudocoprinus, Psilocybe, Stropharia, Tubaria)
  • Vol. 5 (Camarophyllus, Cantharellus, Gomphidius, Hygrocybe, Lactarius, Lentinus, Limacium, Melanomphalia, Nyctalis, Russula, Schizophyllum, and additional species from earlier treated genera)

OBS: Hver PDF er på ca 20 megabyte. (hvis teksten i pdf’en ser mærkelig ud, så klik ‘reload’ i browseren – det hjælper…)

Studies in the Agarics of Denmark

Jakob E. Langes forstudier til Flora Agaricina, en artikelserie under navnet ‘Studies in the Agarics of Denmark’ er også indscannet og tilgængelig her

Part 1 - General introduction, The genus Mycena
Part 2 – Amanita – Lepiota – Coprinus
Part 3 – Pluteus – Collybia – Inocybe
Part 4 – Pholiota – Marasmius – Rhodophyllus
Part 5 – Ecological notes – The Hygrophorei – Stropharia – Hypholoma – supplementary notes to parts 1-3
Part 6 – Psalliota – Russula
Part 7 – Volvaria – Flammula – Lactarius
Part 8 – Omphalia – Pleurotus – Clitocybe
Part 9 – Tricholoma – Lentinus – Panus – Nyctalis
Part 10 – Cortinarius
Part 11 – Psathyra – Panæolus – Psilocybe – Gomphidius – Phylloporus – Cantharellus – Schizophyllum
Part 12 – Hebeloma – Naucoria – Tubaria – Galera – Bolbitius – Pluteolus – Crepidotus – Pseudopaxillus – Paxillus. Additional descriptions and supplementary notes to part 1-11

(Part 3, 5, 7 og 10 skal omscannes på grund af for dårlig kvalitet, derfor er de ikke tilgængelige endnu)

Comments are closed.