FRIESIA index efter forfatter

 • Andersen, Elisabeth IX(4-5): p. 430, 1971 Satans-Rørhat (Boletus satanas) er spiselig i kogt eller ristet tilstand
 • Andersen, Henning V(1): p. 80, 1954 Species of Helminthosporium on Cereals and Grasses in Denmark
 • Andersson, Olaf III(2): p. 129, 1944 Utbredningen av Schizophyllum commune Fr. och Trogia crispa (Pers.) Fr. i Fennoskandia s. str.
 • Andersson, Olof V(3-5): p. 180-189, 1956 Three rare or little known bolets in Sweden. Boletus pulverulentus Opat., B. radicans Pers. ex Fr. and Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres.
 • Andersson, Sven O. VI(1-2): p. 40-46, 1959 Svampfynd från sydvästra Sverige
 • Andersson, Sven O. VI(5): p. 342-346, 1961 Mycena osmundicola Lange sensu Imler funnen i Västergötland, sydvästra Sverige
 • Andersson, Sven O. X(1-2): p. 105, 1973 Tore Eilert Nathorst-Windahl. 1886-1972
 • Anon IV(1-2): p. 98, 1950 Årsberetning fra Oslo Helseråds soppkontroll for året 1946
 • Anon IV(1-2): p. 99, 1950 Årsberetning fra Oslo Helseråds soppkontroll for året 1947
 • Bach, Erna III(5): p. 377, 1949 Marasmius peronatus and Marasmius perforans form hydrocyanic acid
 • Bach, Erna III(3): p. 223, 1946 Pholiota aurea, en livsfarlig Spisesvamp
 • Bagge, Fr. Printz I(1): p. 62, 1932 Oslo Sopplag
 • Bagge, Fr. Printz I(4): p. 255, 1935 Oslo Sopplag. Beretning for 1934
 • Bagge, Fr. Printz II(1): p. 83, 1938 Oslo Sopplag
 • Bech, Kaj X(4-5): p. 328, 1975 Conny Riber Rasmussen. 1924-1973
 • Beyer, Math. Holm IV(1-2): p. 100, 1950 Beretning om soppsesongen i Bergensdistriktet i 1948
 • Bille-Hansen, Erik V(3-5): p. 190-195, 1956 The nitrogen requirements of Coprinus heptemereus M. Lange & Smith
 • Bjørnekær, K. I(1): p. 61, 1932 Sjældnere Bladhatte i Københavns Omegn
 • Bjørnekær, K. II(1): p. 1, 1938 Undersøgelser over nogle danske Poresvampes Biologi med særligt Hensyn til deres Sporefældning
 • Bjørnekær, K. II(2-3): p.181, 1941 To nye Værtplanter for Schizophyllum alneum (L.) Schröt.
 • Bjørnekær, K. II(4-5): p.270, 1943 Schizophyllum alneum paa Bornholm
 • Bjørnekær, K. III(1): p. 1, 1944 Floristiske Undersøgelser over danske Bævresvampe (Tremellaceae)
 • Bjørnekær, K. III(2): p. 147, 1945 Tremella mesenterica (Retz.) Fr. paa Naaletræ
 • Bjørnekær, K. III(3): p. 223, 1946 Sjældnere Svampefund i 1945
 • Bjørnekær, K. IV(4-5): p. 343, 1953 Polyporus umbellatus (Pers.)
 • Bjørnekær, K. IV(4-5): p. 350, 1953 Acer campestre, ny Værtsplante for Tøndersvamp (Polyporus fomentarius)
 • Bjørnekær, K. IV(4-5): p. 350, 1953 Rank Posesvamp (Volvaria speciosa) i Mængde
 • Bjørnekær, K. V(1): p. 113, 1954 Sjældnere Svampefund i Danmark i 1954
 • Bjørnekær, K. VII(1): p. 108, 1962 Acer pseudoplatanus som værtplante for Tøndersvamp (Fomes fomentarius)
 • Bjørnekær, K. VII(3): p. 367-368, 1964 Slimsvampen Hemitrichia stipitata (Massee) Macbr. påvist i Danmark
 • Bjørnekær, K. & Klinge, Axel B. Ý VII(2): p. 149A, 1963 Die dänischen Schleimpilze. Myxomycetes Daniae
 • Bjørnekær, K & N. F. Buchwald I(2): p. 95, 1932 Om Kløvblad (Schizophyllum alneum [L.] Schröt.) i Danmark.
 • Borgen, Torbjørn XI(2): p. 135, 1977 Mycenastrum corium på Bornholm, Danmark
 • Brandt-Pedersen, F. VI(5): p. 310-320, 1961 Fortegnelse over Svampearter på Als
 • Bregnhøj Larsen, J. IX(1-2): p. 133-139, 1969 Some resupinate fungi collected in Norway north of the Polar Circle
 • Bruun, H. G. I(4): p. 254, 1935 En Albinoform av vanlig kantarell (Cantharellus cibarius)
 • Bruun, H. G. I(5): p. 299, 1936 Volvaria glojocephala (D. C.) Fr. i Sverige
 • Brylov, Erling VII(1): p. 113, 1962 Okkergul Skørhat (Russula ochroleuca) er spiselig
 • Brøndegaard, V. J. VII(3): p. 314-343, 1964 Alfedans og Heksering. En etnobotanisk Undersøgelse
 • Buchwald, N. F. I(1): p. 53, 1932 Notitser om storsvampe II
 • Buchwald, N. F. & Møller, F. H. (red.) V(2): p. 135, 1955 Elias Fries’ Autobiography, “Historiola studii mei mycologici”
 • Buchwald, N. Fabritius II(1): p. 42, 1938 Om Sporeproduktionens Størrelse hos Tøndersvampen, Polyporus fomentarius (L.) Fr.
 • Buchwald, N. Fabritius II(2-3): p. 161, 1941 Lidt om Hymenoforets Variation hos Poresvampe og en ny Varietet af Daedalea quercina (L.) Pers., D. quercina var. irpiciformis.
 • Buchwald, N. Fabritius II(2-3): p. 166, 1941 Om Plectania protracta (Fr.) Gelin og P. coccinea (Fr.) Fckl. i Danmark
 • Buchwald, N. Fabritius II(4-5): p. 209, 1943 Jakob E. Lange 2. April 1864-27. December 1941.
 • Buchwald, N. Fabritius II(4-5): p. 243, 1943 Kugleknoldet Fluesvamp (Amanita mappa (Batsch) Fr.) er ikke giftig.
 • Buchwald, N. Fabritius III(2): p. 83, 1945 Professor Dr. phil. C. Ferdinandsen. 18. Februar 1879-28. Marts 1944
 • Buchwald, N. Fabritius III(4): p. 235, 1947 Sclerotiniaceae Daniae. En floristisk-systematisk Oversigt over de i Danmark fundne Knoldbægersvampe. I. Del. Ciboria, Rutstroemia, Myriosclerotinia g. n. og Sclerotinia
 • Buchwald, N. Fabritius V(3-5): p. 196-203, 1956 On the dimorphism of the ascospores and their arrangement in the ascus of Munilinia oxycocci (Wor.) Honey (syn. Sclerotinia oxycocci Wor.)
 • Buchwald, N. Fabritius VI(3): p. 131, 1960 Tale ved Jubilæumsmiddagen den 2. Oktober 1955 i Anledning af Foreningens 50-Års Jubilæum 1. Oktober 1955
 • Buchwald, N. Fabritius I(1): p. 60, 1932 C. H. Kaufmann, 1869-1931
 • Buchwald, N. Fabritius I(2): p. 138, 1933 Paul Vuillemin. 13. februar 1861-29. Juni 1932
 • Buchwald, N. Fabritius I(2): p. 138, 1933 Roland Thaxter. 28. August 1858-22. April 1932
 • Buchwald, N. Fabritius I(4): p. 257, 1935 Die Pilze Mitteleuropas
 • Buchwald, N. Fabritius II(1): p.82, 1938 Henri Bourdot. 1861-1937
 • Buchwald, N. Fabritius II(1): p.90, 1938 Vigtige Nytryk af et Par af Fries’ Svampeværker
 • Buchwald, N. Fabritius II(2-3): p. 174, 1941 Viktor Litschauer. 1879-1939
 • Buchwald, N. Fabritius II(2-3): p. 186, 1941 Cortinarius (Myxacium) elatior (Høj Slørhat) er spiselig
 • Buchwald, N. Fabritius II(2-3): p. 186, 1941 Polyporus caesius. En Poresvamp med blaat Sporestøv
 • Buchwald, N. Fabritius II(4-5): p. 270, 1943 Svampe i Jelling-Højene
 • Buchwald, N. Fabritius II(4-5): p. 273, 1943 1942 – et Hydnotrya-Aar
 • Buchwald, N. Fabritius III(1): p. 70, 1944 Udvikling af Nyctalis asterophora Fr. paa Russula sp. i fugtigt Rum
 • Buchwald, N. Fabritius III(1): p. 71, 1944 Hydnotrya tulasnei genfundet i 1943
 • Buchwald, N. Fabritius III(2): p. 148, 1945 Boletus luridus (Netstokket Indigo-Rørhat) spiselig?
 • Buchwald, N. Fabritius III(2): p. 149, 1945 Geaster triplex i “Øregaardsparken” i København
 • Buchwald, N. Fabritius III(3): p. 221, 1946 A. H. Reginald Buller. 1874-1944
 • Buchwald, N. Fabritius III(3): p. 224, 1946 Fortsatte Forsøg med Boletus luridus (Netstokket Indigo-Rørhat)
 • Buchwald, N. Fabritius IV(1-2): p. 102, 1950 Forgiftning med Almindelig Pigsvamp (Hydnum repandum)
 • Buchwald, N. Fabritius IV(1-2): p. 102, 1950 Fund af Chlorosplenium aeruginosum fra Slutningen af Borealtiden
 • Buchwald, N. Fabritius IV(1-2): p. 103, 1950 Clitocybe geotropa var. maxima
 • Buchwald, N. Fabritius IV(4-5): p. 342, 1953 Fund af Meldrøjersvampen (Claviceps purpurea (fr.) Tul.) fra Jernalderen
 • Buchwald, N. Fabritius IV(4-5): p. 343, 1953 Rhachomyces (furcatus Thaxt.?) paa Othius punctulatus
 • Buchwald, N. Fabritius IV(4-5): p. 344, 1953 Lettere Forgiftning efter Spisning af Karbol-Champignon (Psalliota xanthoderma)
 • Buchwald, N. Fabritius IV(4-5): p. 345, 1953 Fund af Tøndersvamp (Polyporus fomentarius) fra Romersk Jernalder
 • Buchwald, N. Fabritius IV(4-5): p. 347, 1953 Fortsatte Spiseforsøg med Boletus miniatoporus og B. luridus
 • Buchwald, N. Fabritius IV(4-5): p. 348, 1953 Fund af den spiselige Sommertrøffel (Tuber aestivum) i Danmark
 • Buchwald, N. Fabritius VI(1): p. 48, 1959 Overlærer F. H. Møller’s 70-Aars Dag
 • Buchwald, N. Fabritius VI(1): p. 50, 1959 Angreb af Skællet Sejghat (Lentinus lepideus Fr.) på Blegekar
 • Buchwald, N. Fabritius VI(5): p. 278, 1961 Dr. med Valdemar Hertz. 11. februar 1869-29. Juni 1959
 • Buchwald, N. Fabritius VI(5): p. 379, 1961 Coprinus fimetarius på “Frø” af Rødbede (Beta vulgaris subsp. esculenta var. rubra)
 • Buchwald, N. Fabritius VI(5): p. 380, 1961 Pleurotus corticatus (?) på rådden Telefonstang
 • Buchwald, N. Fabritius VII(1): p. 105, 1962 Kaj Mundt. 1885-1962
 • Buchwald, N. Fabritius VII(1): p. 107, 1962 Dr. h. c. Seth Lundell Æresmedlem
 • Buchwald, N. Fabritius VII(1): p. 108, 1962 Boletus rufus i Mængde i Tisvilde Hegn i August 1960
 • Buchwald, N. Fabritius VII(1): p. 109, 1962 Mycelflage af Polyporus sulphureus fra det svenske Orlogsskib “Riksäpplet”, der sank 1676
 • Buchwald, N. Fabritius VII(1): p. 110, 1962 Kæmpeeksemplar af Vej-Champignon (Psalliota edulis)
 • Buchwald, N. Fabritius VII(1): p. 110, 1962 Konidier af Kabatiella caulivora i Pollen fra Trifolium pratense
 • Buchwald, N. Fabritius VII(3): p. 375-376, 1964 Axel B. Klinge. 14. januar 1907 – 26. april 1963
 • Buchwald, N. Fabritius VII(3): p. 377-378, 1964 P. M. Wilkens. 27. Februar 1894 – 23. November 1963
 • Buchwald, N. Fabritius VII(3): p. 379, 1964 Aage Faurschou. 1883-1964
 • Buchwald, N. Fabritius IX(3): p. 348, 1970 Robert E. Fries. 1876-1966
 • Buchwald, N. Fabritius IX(3): p. 350, 1970 Elias Fries ætlinge inden for mykologien
 • Buchwald, N. Fabritius IX(4-5): p. 433, 1971 Spisesvampe på torvet i Brünn
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 102, 1973 Edm. B. Lambert. 1897-1971
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 103, 1973 N. Juul Nielsen. 1883-1972
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 107, 1973 Overlærer K. Bjørnekær’s undersøgelser over Poresvampenes sporefældning er klassiske
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 107, 1973 Tilføjelser til oversigten over Elias Fries’ ætlinge
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 108, 1973 Göteborgs Svampklubb, en ny nordisk mykologisk forening
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 109, 1973 Svampeforgiftning med Amanita virosa i Norge
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 111, 1973 Om lugten hos Ege-Ridderhat (Tricholoma lascivum (Fr.) Gill.)
 • Buchwald, N. Fabritius X(1-2): p. 52-56, 1973 Otto Friederich Müller und Boletus edulis als Speisepilz
 • Buchwald, N. Fabritius X(4-5): p. 323, 1975 Safrangul Poresvamp (Polyporus (Hapalopilus) croceus) fundet i 1936 i Danmark
 • Buchwald, N. Fabritius X(4-5): p. 333, 1975 Gul Parasolhat (Lepiota lutea) i urtepotte i stue, København
 • Buchwald, N. Fabritius X(4-5): p. 334, 1975 Krumskællet Skælhat (Pholiota squarrosa) på Surkirsebær (Prunus cerasus)
 • Buchwald, N. Fabritius X(4-5): p. 339, 1975 Om trøffeljagt i det danske monarki i gamle dage
 • Buchwald, N. Fabritius XI(4): p. 247, 1978 Er Safrangul Poresvamp (Polyporus (Hapalopilus) croceus Pers. ex Fr.) fundet i Danmark før 1936?
 • Buchwald, N, Fabritius XI(5): p. 287, 1987 Sclerotiniaceae Daniae. En floristisk-systematisk oversigt over de i Danmark fundne Knoldbægersvampe. II. del
 • Buchwald, N. Fabritius V(1): p. 109-110, 1954 G. C. Ainsworth & G. R. Bisby: A Dictionary of the Fungi
 • Buchwald, N. Fabritius V(1): p. 112, 1954 Hydnum scabrosum Fr. (Bitter Pigsvamp) i Asserbo Plantage
 • Buchwald, N. Fabritius V(1): p. 112, 1954 Nye danske Lokaliteter for Karbol-Champignon (Psalliota xanthoderma)
 • Buchwald, N. Fabritius & Hellmers, E. III(3): p. 212, 1946 Fortsatte Iagttagelser over Sporefældning hos Tøndersvamp (Polyporus fomentarius (L.) Fr.).
 • Buchwald, N. Fabritius & Hermansen, J. E. VI(5): p. 365, 1961 Puccinia arrhenatheri (Kleb.) Erikss. is heterothallic
 • Buchwald, N. Fabritius & Jørgensen, Henrik Alb. III(5): p. 381, 1949 Er der nogen Sammenhæng mellem Klimaet og Fremkomsten af Frugtlegemer hos Polyporus dryadeus (Pers.) Fr.?
 • Buchwald, N. Fabritius, Klinge, Axel B. & Toft, Karin VI(5): p. 321, 1961 Ciboria rufofusca (Weberb.) Sacc. auf Abies alba und A. nordmanniana in Dänemark
 • Buchwald, N. Fabritius & Paul Neergaard X(1-2): p. 96-101, 1973 A plea for the retention of Sclerotinia sclerotiorum as type species for the genus Sclerotinia
 • Buchwald, N. Fabritius & Wilken-Jensen, Knud III(3): p. 197, 1946 Det første Dødsfald i Danmark som Følge af Svampeforgiftning ved Amanita virosa
 • Bülow, K. & F. H. Møller VI(1-2): p. 13-15, 1959 Tricholoma helviodor Pilàt et Svrcek (Karry-Ridderhat), en for Danmark ny Ridderhat
 • Bülow, Kjeld III(2): p. 102, 1945 Mykofloristiske Iagttagelser fra Vestjylland
 • Bülow, Kjeld V(3-5): p. 204-206, 1956 Ornamentation of spores of Russula lauroceraci Melzer and Russula foetens (Pers.) Fr.
 • Bülow, Kjeld VI(5): p. 383, 1961 Klit-Stinksvampen (Phallus hadrianus)
 • Bülow, Kjeld VI(5): p. 383, 1961 Klitsvampe i Vestjyllands Klitter
 • Bülow, Kjeld VI(5): p. 387, 1961 Nye danske Findesteder for Rodmorkelen (Rhizina inflata)
 • Bøhme, Chr. Fr. III(3): p. 174, 1946 Fra Oslo soppkontrols virksomhet
 • Chidambaram, P., S. B. Mathur & Paul Neergaard X(3): p. 165-208, 1973 Identification of seed-borne Drechslera species
 • Christiansen, M. P. I(1): p. 46, 1932 To sjældne Lepiota-Arter. L. brunneo-incarnata og L. brebissonii
 • Christiansen, M. P. I(5): p. 287, 1936 Melanomphalia n. g. Ny slægt indefor de mørksporede Bladhatte
 • Christiansen, M. P. IV(1-2): p. 89, 1950 Bidrag til Kendskabet af Danmarks resupinate Svampe, I.
 • Christiansen, M. P. IV(4-5): p. 296, 1953 Bidrag til Kendskabet af Danmarks resupinate Svampe II. Hydnaceae resupinatae. Radulum Fr. og Grandinia Fr.
 • Christiansen, M. P. IV(4-5): p. 314, 1953 Bidrag til Kendskabet af Danmarks resupinate Svampe III. Hydnaceae resupinatae. Odontia Fr., Mycoleptodon Pat., Mycoacia Donk og Kavinia Pilát
 • Christiansen, M. P. V(1): p. 55, 1954 Tre ejendommelige Tremella-Arter: Tremella mycophaga Martin, Tremella simplex Jacks. & Martin og tremella obscura (Olive) comb. n. paavist i Danmark
 • Christiansen, M. P. V(3-5): p. 207-211, 1956 Two new species of Corticiaceae from Denmark. Peniophora danica sp. n. and Corticium salicicola sp. n.
 • Christiansen, M. P. VI(1-2): p. 7-10, 1959 Two new Danish Pleurotus forms: Pleurotus atrocaeruleus Fr. and P. myxotrichus Lév. var. bisporus var. n.
 • Christiansen, M. P. VI(1-2): p. 11-12, 1959 Danish Finds of Tomentellina bombycina (Karst.) Bourd. & Galz.
 • Christiansen, M. P. VII(1): p. 69-74, 1962 Sirobasidium cerasi Bourd. & Galz. found in Denmark
 • Christiansen, M. P. VII(1): p. 75-85, 1962 Danish species of the genus Coryne
 • Christiansen, M. P. VIII(2): p. 117-160, 1968 Clavariaceae Daniae. Species especially collected in the isle of Zealand
 • Christiansen, M. P. IX(3): p. 302, 1971 Notes on rare or new Agarics recorded in Denmark
 • Christiansen, M. P. II(1): p. 89, 1938 Boletus castaneus
 • Christiansen, M. P. II(2-3): p. 181, 1941 Boletus pulverulentus Opat.
 • Christiansen, M. P. IV(4-5): p. 341, 1953 Ny dansk Lokalitet for Dichtyophora duplicata (Slør-Stinksvamp)
 • Christiansen, M. P. IV(4-5): p. 345, 1953 To Fund af Melanogaster variegatus i 1951
 • Christiansen, M. P. VI(1): p. 50, 1959 Craterellus undulatus (Pers.)
 • Christiansen, M. P. VI(5): p. 376, 1961 Den 2. europæiske Mykolog-Kongres i Tjekkoslovakiet den 29. August-4. September 1960
 • Christiansen, M. P. VI(5): p. 386, 1961 Lepiota brunneo-incarnata Chod. & Mart.
 • Christiansen, M. P. VI(5): p. 388, 1961 Sjældne Svampearter fra Storkøbenhavn
 • Christiansen, M. P. IX(4-5): p. 437, 1971 Sommer-Rørhat (Boletus aestivalis) Fr. (1849) sensu Kallenbach (1927) i Danmark
 • Christiansen, M. P. X(1-2): p. 110, 1973 Punktstokket Indigo-Rørhat (Boletus erythropus Fr.) er en fin svamp
 • Christiansen, M. P. X(1-2): p. 113, 1973 1942, et Cortinarius-år
 • Christiansen, M. P. X(4-5): p. 334, 1975 Kæmpeeksemplar af Fibret Skælhat (Pholiota spectabilis)
 • Christiansen, M. P. X(4-5): p. 335, 1975 Sjældne svampearter i Pederskov, Tåsinge
 • Christiansen, M. P. V(1): p. 111, 1954 Svampefund paa Assistens Kirkegaard i København, August 1954
 • Christiansen, M. P. & Bregnhøj Larsen, J. E. IX(3): p. 313, 1971 Byssocristella pallidocitrina gen. nov., sp. nov.
 • Christiansen, M. Skytte V(3-5): p. 212-217, 1956 A new species of the form-genus Lichenoconium Petr. & Syd. (Fungi Imperfecte), L. xanthoriae sp. n.
 • Christiansen, Mogens Skytte X(1-2): p. 100, 1973 Lektor, Dr. phil. Olaf Galløe. 1881-1965
 • Clausen, H. Stenholt II(2-3): p. 187, 1941 Dichtyophora duplicata fundet for 2. Gang i Danmark
 • Clausen, H. Stenholt II(4-5): p. 271, 1943 Dichtyophora duplicata – almindelig i Hareskov?
 • Corner, E. H. J. V(3-5): p. 218-220, 1956 A new European Clavaria: Clavulinopsis septentrionalis sp. nov.
 • Cortin, Bengt II(2-3): p. 183, 1941 Svenska Svampfynd från Dalarna
 • Danelius, Bertram II(2-3): p. 183, 1941 Lett forgiftning med Tricholoma saponaceum
 • Danielsen, Anders V(3-5): p. 221-222, 1956 Coprinus comatus (Schum.) Fr. sprenger asfalt i Bergen, Norge
 • Danielsen, Anders VI(1-2): p. 1-3, 1959 Merulius lacrymans (Wulf.) Schum. i friluft i Bergen, Norge
 • Danielsen, Anders VI(1-2): p. 4-6, 1959 Pholiota squarrosa Müll. og Trametes gibbosa (Pers.) Fr. på bøkevalser i ullvarefabrikk ved Ålesund, Norge
 • Davidsson, Ingólfur IX(4-5): p. 402, 1971 Bersærkersvampen (Amanita muscaria) i Island
 • Davidsson, Ingólfur IX(4-5): p. 405, 1971 Claviceps purpurea på Elymus arenarius i Island
 • Dehn, E. I(1): p. 61, 1932 En mægtig Heksering af Clitocybe giganthea
 • Dehn, E. I(5): p. 300, 1936 Mit Møde med “Frost-Svampen”, Limacium hypothejum Fr.
 • Dehn, E. II(1): p. 88, 1938 Fund af Høj Posesvamp (Volvasia speciosa)
 • Dehn, E. II(2-3): p. 177, 1941 Bengt Cortin: Svampplockarens handbok
 • Dehn, E. II(2-3): p. 183, 1941 Heksering af Clitocybe gigantea
 • Dehn, E. III(1): p. 70, 1944 Geaster triplex (Jungh.) i Jægersborg Dyrehave
 • Dehn, E. III(2): p. 149, 1945 Hvid Karbol-Champignon (Psalliota xanthoderma (Gen.) Rich. et Roze)
 • Dumreicher, Carl VII(1): p. 86-96, 1962 Jacob Severin Deichmann Branth. Præst og Videnskabsmand
 • Døssing, Leif VI(5): p. 335, 1961 Nogle for Danmark nye eller sjældne Bladhatte
 • Døssing, Leif IX(1-2): p. 1, 1969 Rhodophyllus leptonipes Kühner & Romagnesi.
 • Døssing, Leif VI(5): p. 386, 1961 Nyere Fund af Rodmorkel (Rhizina inflata Schaeff.) i Danmark
 • Døssing, Leif VII(1): p. 109-110, 1962 Cordyceps cinerea (Tul.) Sacc. på Samsø
 • Døssing, Leif VII(1): p. 110, 1962 Hypocrea fungicola Karst. på Bornholm
 • Døssing, Leif IX(4-5): p. 432, 1971 To danske fund af en sjælden, melduftende Tragthat (Clitocybe sinopica)
 • Døssing, Leif X(4-5): p. 335, 1975 Phaeostoma lagenarium på Bjerkandera adusta
 • Eckblad, Finn-Egil V(3-5): p. 223-230, 1956 Some operculate Discomycetes new to Norway
 • Eckblad, Finn-Egil XI(4): p. 228, 1978 Presten Hans Strøm og soppene på Sunnmøre på 1700-tallet
 • Eckblad, Finn-Egil X(4-5): p. 327, 1975 Dr. M. A. Donk. 1908-1972
 • Eckblad, Finn-Egill IX(1-2): p. 4, 1969 Contributions to the Sclerotiniaceae of Norway
 • Engelhardt, Mogens VII(1): p. 108, 1962 Høj Morkel (Morchella elata) i Donse Overdrev
 • Eriksson, G. XI(1): p. 1-13, 1975 Elias Magnus Fries. 1794-1878
 • Eriksson, Gunnar VIII(1): p. 1-7, 1967 Elias Fries and the romantic biology
 • Eriksson, Gunnar XI(2): p. 126-134, 1977 Anteckninger om svampfynd på Gotland, Sverige
 • Eriksson, John IX(3): p. 289, 1970 Seth Lundell. 18. april 1892 – 23. september 1966
 • Eriksson, John & Kurt Hjortstam IX(1-2): p. 10, 1969 Studies in the Botryobasidium vagum complex (Corticiaceae)
 • Fabritius Buchwald, N. VI(1-2): p. 26-29, 1959 Ascotremella faginea (Peck) Seaver found in Denmark
 • Fabritius Buchwald, N. IX(3): p. 326, 1970 Septotis g. nov. and Ovulitis g. nov. Two new form-genera of Sclerotiniaceae
 • Fabritius Buchwald, N. IX(3): p. 339, 1970 Fomes idahoensis Brown. A fossil polypore fungus from the late Tertiary of Idaho, U.S.A.
 • Fabritius Buchwald, N. IX(4-5): p. 389, 1971 Adolph Hannover und seine Infektionsversuche mit Saprolegnia
 • Faurschou, Aage IV(1-2): p. 101, 1950 Melanogaster variegatus Tul.
 • Ferdinandsen, C. I(2): p. 109, 1933 Russula solaris F. & W. Til diskussionen om artens Systematik og Nomenklatur
 • Ferdinandsen, C. I(1): p. 62, 1932 En Bladhat med lila Sporestøv
 • Ferdinandsen, C. I(1): p. 62, 1932 Melanogaster variegatus (Vitt.) Tul. Broget Slimtrøffel
 • Ferdinandsen, C. I(2): p. 137, 1933 Ove Rostrup
 • Ferdinandsen, C. I(2): p. 140, 1933 Store Frugtlegemer af Bladhatte
 • Ferdinandsen, C. II(1): p. 80, 1938 C. Raunkiær. 1860-1938
 • Ferdinandsen, C. II(1): p. 81, 1938 Poul Larsen. 1864-1938
 • Ferdinandsen, C. II(1): p. 83, 1938 H. T. Manicus. 1856-1938
 • Ferdinandsen, C. II(1): p. 87, 1938 Mærkelig “Hussvamp” (Coprinus friesii Quel.)
 • Ferdinandsen, C. II(4-5): p. 267, 1943 Civilingeniør, Lektor I. A. S. von Deurs. 1898-1942
 • Frandsen, K. J. V(3-5): p. 231-233, 1956 Variations in resistance of Trifolium pratense to attacks of Kabatiella caulivora (Kirchn.) Karak.
 • Frederiksen, P. Sonne V(3-5): p. 234-239, 1956 A new Rhodotorula species, Rhodotorula macerans sp. n. isolated from field-retted flax straw
 • Fægri, Knut I(4): p. 255, 1935 Den Norden- og Vestenfjeldske Soppforening
 • Fægri, Knut I(5): p. 299, 1936 Soppforeningen i bergen
 • Fægri, Knut II(1): p. 84, 1938 Soppforeningen i Bergen (1936-37)
 • Fægri, Knut III(5): p. 331, 1949 Funn av Mutinus caninus i Norge
 • Gelting, Paul V(3-5): p. 240-246, 1956 Parmelia subaurifera Nyl. and P. fraudans (Nyl.) Nyl. in Greenland
 • Gjærum, Halvor B. VII(3): p. 371, 1964 Toralv Ramsfjell. 7. april 1919 – 15. oktober 1962
 • Gjærum, Halvor B. IX(1-2): p. 18, 1969 Some fruit inhabiting Sclerotinias in Norway
 • Gjærum, Halvor B. IX(4-5): p. 415, 1971 Scopulariella vaccinii gen. nov. et sp. nov.
 • Gram, K. & Jørgensen, Erik IV(4-5): p. 262, 1953 An easy, rapid and efficient method of counter-staining plant tissues and hyphae in wood-sections by means of Fast green or Light green and Safranin
 • Granmo, Alfred XI(1): p. 46, 1975 Camarops microspora (Karst.) Shear reported for the first time from Norway
 • Grimelund-Kjelsen I(2): p. 139, 1933 Oslo Sopplag. Beretning for 1932
 • Grøntved, P. X(4-5): p. 334, 1975 Hvor længe kan champignon-mycelium ligge i dvale?
 • Gudbergsen, Bodil III(1): p. 70, 1944 Kæmpeeksemplar af Boletus edulis
 • Gundersen, K. VII(1): p. 1-9, 1962 Mycelium as inoculation material for growth determinations with fungi
 • Gustavsson, Georg A. II(1): p. 84, 1938 Stockholms Svampsällskap Friesia. Dess uppkomst och utveckling
 • Hagen, Asbjørn V(3-5): p. 247-250, 1956 Rustsopper og rustverter nye for Færøerne
 • Hagen, Asbjørn VI(1-2): p. 16-19, 1959 Noen islandske parasittsopper
 • Hagerup, O. III(1): p. 46, 1944 Basidiens Cytologi hos Tremellodon gelatinosum (Scop.) Pers.
 • Hagerup, O. III(2): p. 96, 1945 Basidiens Cytologi hos Lepiota (Limacella) lenticularis Lasch.
 • Hansen, E. Bille & Møller, F. H. III(2): p. 101, 1945 Clitocybe verrucipes (Fr.) Maire (Rufodet Tragthat) i Danmark
 • Hansen, Henning P. & B. Block IX(1-2): p. 37, 1969 Virus disease of Mushroom (Psalliota bispora (Lge.) Schäff. & Møller) in Denmark
 • Hansen, Lise V(3-5): p. 251-256, 1956 Two polyporaceous fungi with merulioid hymenophore. Poria taxicola (Pers.) Bres. and Polyporus dichrous Fr. ex Fr.
 • Hansen, Torbjørn Borgen VII(1): p. 111, 1962 Masseforekomst af den sjældne Otidella (Peziza) fulgens (Pers.) Sacc. i Thy og på Mors
 • Harmsen, Louis IV(4-5): p. 243, 1953 Merulius tignicola sp. nov. og dens Forekomst i Danmark
 • Harmsen, Louis V(3-5): p. 257-263, 1956 On Merulius silvester Falck and M. himantioides Fr. Preliminary remarks
 • Harmsen, Louis VI(4): p. 233, 1960 Taxonomic and cultural studies of brown spored species of the genus Merulius
 • Hauerslev, K. V(3-5): p. 266-270, 1956 Om Fund af Judasøre (Hirneola auricula Judae (L.) Berk.) i Korsør og nærmeste Omegn
 • Hauerslev, K. IX(1-2): p. 40, 1969 Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk fundet på Impatiens noli-tangere og Urtica dioeca i Danmark
 • Hauerslev, K. IX(1-2): p. 43, 1969 Christiansenia pallida gen. nov., sp. nov. A new parasitic Homobasidiomycete from Denmark
 • Hauerslev, K. X(4-5): p. 315, 1975 New or rare resupinate fungi
 • Hauerslev, K. XI(2): p. 94, 1977 New and rare Tremellaceae on record from Denmark
 • Hauerslev, K. XI(5): p. 272-280, 1987 New and rare resupinate Fungi from Denmark
 • Hauerslev, K. XI(5): p. 281-285, 1987 Three new or rare resupinate Fungi from Denmark
 • Hauerslev, K. XI(5): p. 329, 1987 New species and notes on resupinate Fungi
 • Hauerslev, K. VII(1): p. 111, 1962 Pleurotus myxotrichus var. bisporus M. P. Christ. genfundet
 • Hauerslev, Knud VI(1): p. 49, 1959 Nyt Fund af Odontia aspera (fr.) Bourd. et Galz. i Danmark
 • Hauerslev, Knud VI(5): p. 382, 1961 Mange Eksemplarer af Verpa conica i Korsør Skov
 • Haware, M. P. & M. S. Pavgi X(1-2): p. 43-51, 1973 Physiology of chlamydospore germination in Protomycopsis species
 • Hellmers, E. IX(1-2): p. 46-51, 1969 Ostracoderma epigaeum (Link) Hennebert (Peat Mould) and its perfect stage Peziza atrovinosa Cooke et Gerard
 • Hellmers, Ernst IV(4-5): p. 257, 1953 Phoma solanicola Prill. et Del. iagttaget i Danmark
 • Hennebert, G. L. IX(1-2): p. 52-57, 1969 Botryotinia sphaerosperma sur Lilium regale
 • Henriques, N-H. IV(4-5): p. 346, 1953 Et Forgiftningstilfælde efter Spisning af Taage-Tragthat (Clitocybe nebularis)
 • Hermansen, J. E. VI(1-2): p. 30-32, 1959 Urediospore germ tube fusion between the varieties avenae and phlei-pratensis of Puccinia graminis
 • Hermansen, J. E. VI(1-2): p. 33-36, 1959 Split pycnial lesions of Puccinia graminis. A study of spreading pycniospores including spores from pycnia of different color
 • Hermansen, J. E. VI(1-2): p. 37-39, 1959 Relationship between age of aeciospores of Puccinia graminis and their ability to infect cerelas
 • Hermansen, J. E. VIII(3-5): p. 161-359, 1968 Studies on the spread and survival of cereal rust and mildew diseases in Denmark
 • Hermansen, J. E. X(1-2): p. 86-88, 1973 Successfull low temperature storage of conidia of Erysiphe graminis produced under dry conditions
 • Hermansen, J. E. & Arne Wiberg X(1-2): p. 30-34, 1973 On the appearance of Erysiphe graminis f. sp. hordei and Puccinia hordei in the Faeröes and the possible primary sources of inoculum
 • Hertz, S. II(4-5): p. 270, 1943 Hirneola auricula Judae (Judasøre) paa Euonymus (Benved)
 • Hertz, S. IV(4-5): p. 350, 1953 Fund af Stor kartoffeltrøffel (Choiromyces maeandriformis)
 • Hertz, V. I(4): p. 232, 1935 Tricholoma arcuatum (Bull.) Quel.
 • Hertz, V. II(4-5): p. 225, 1943 Lidt om Svampeforgiftninger i Danmark
 • Hertz, V. IV(1-2): p. 85, 1950 Russula adusta Fr.
 • Hertz, V. I(4): p. 253, 1935 Sjældne Ridderhatte i Tisvilde Hegn og Charlottenlund Skov
 • Hertz, V. II(1): p. 89, 1938 Collybia esculenta (Wulf.) Fr.
 • Hertz, V. II(1): p. 89, 1938 Sommersvampe
 • Hertz, V. II(1): p. 89, 1938 Volvaria plumulosa (Lasch) sensu Quelet
 • Hertz, V. II(2-3): p. 182, 1941 Boletus pulverulentus i Charlottenlund Skov
 • Hertz, V. II(2-3): p. 183, 1941 Russula decolorans og R. Velenovskyi
 • Hertz, V. II(4-5): p. 270, 1943 Amanita aspera Quel.
 • Hertz, V. III(4): p. 223, 1947 Anekdote om Elias Fries
 • Hertz, V. IV(1-2): p. 103, 1950 Sene Svampefund i 1949
 • Hintikka, T. J. I(2): p. 88, 1933 Über die Verbreitung von Phallus impudicus L. in Finland
 • Hintikka, T. J. I(4): p. 203, 1935 P. A. Karsten. Anlässlich seines 100. Geburtstages 16. Februar 1934
 • Hintikka, T. J. III(1): p. 65, 1944 Matti Laurila. 1915-1942
 • Hjortsberg, L. IX(3): p. 359, 1970 Hydnotrya tulasnei Berk. et Br. funnen i Umeå-trakten
 • Hjortsberg, L. V(1): p. 113, 1954 Märkliga svampfynd i Umeå-trakten
 • Hobolth, L. A. IX(4-5): p. 430, 1971 Sarcoscypha coccinea på gren af Salix
 • Hobolth, Lars IX(1-2): p. 58-60, 1969 Pucciniastrum goeppertianum (Kühn.) Kleb. found in Denmark
 • Holm, Lennart & Nannfeldt, John Axel VII(1): p. 10-59, 1962 Fries’s “Scleromyceti Sueciae”. A study on its editorial history with an annotated check-list
 • Horn, K. I(2): p. 81, 1933 Mykorrhizasopp som hekseringsdanner
 • Hostrup-Schultz, J. VI(5): p. 388, 1961 Spiselig Stenmorkel (Gyromitra esculenta) i Have ved Bryrup, Jylland
 • Hughes, S. J. IX(1-2): p. 61-65, 1969 Four Preussian genera
 • Hughes, S. J. IX(4-5): p. 428, 1971 James Walton Groves. 1906-1970
 • Häyrén, Ernst V(3-5): p. 264-265, 1956 Die in Finnland bisher gefundenen Wasserpilze
 • Høeg, Ove Arbo & Johan Lange X(1-2): p. 89-95, 1973 Om svampes kulturhistoriske rolle i Nordens middelalder
 • Ingold, C. T. VI(3): p. 148, 1960 Spore discharge in Pyrenomycetes
 • Ingold, C. T. IX(1-2): p. 66-76, 1969 The ballistospore
 • Ivarsson, Sixten X(4-5): p. 334, 1975 Kæmpeeksemplar af Vej-Champignon (Agaricus edulis Vitt.)
 • Jamalainen, E. A. IX(1-2): p. 77-83, 1969 Gloeosporium rot on storage apples in Finland
 • Jensen, Agnete IX(4-5): p. 432, 1971 Masseoptræden af Høj Posesvamp (Volvaria speciosa)
 • Jensen, Arne VIII(1): p. 28-31, 1967 The appearance of Erysiphe betae (Vanha) Weltzien in Denmark
 • Jensen, Arne IX(1-2): p. 84-92, 1969 Rhizoctonia carotae Rader. A new and important pathogen to carrots in Denmark
 • Jensen, Hans Arne X(4-5): p. 300, 1975 Cenococcum geophilum Fr. in arable soil in denmark
 • Jensen, J. P. III(3): p. 159, 1946 Boletus lignicola Kbch. (1929) fundet i Danmark
 • Jensen, J. P. V(3-5): p. 271-273, 1956 Recherches sur le cycle de Coprinus disseminatus (Pers. ex Fr.) S. F. Gray
 • Jensen, J. P. & Faurschou, Aage IV(4-5): p. 344, 1953 Armillaria Ambrosii Bres. (Tricholoma Ambrosii (Bres.) Ricken, Blätterpilze, Nr. 978), en ny Art for Danmark
 • Jensen, K. IV(4-5): p. 344, 1953 Sjældnere Svampe fra Tisvilde Hegn
 • Jensen, Niels IX(4-5): p. 432, 1971 Nye fund af Judasøre (Auricularia auricula-judae)
 • Jensen, Niels X(1-2): p. 110, 1973 Nye fund af Hirneola auricula-judae i Danmark
 • Jensen, Otto VI(5): p. 380, 1961 Ildebefindende efter Gylden Skælhat (Pholiota Vahlii, Syn. Ph. aurea)
 • Johansen, Gudrun III(2): p. 111, 1945 Monilinia fructigena (Aderh. & Ruhl.) Honey i Danmark
 • Jørgensen, Erik V(1): p. 75, 1954 A method for the study of mycelial anastomoses
 • Jörgensen, Henrik Alb. V(3-5): p. 274-277, 1956 Monascus ruber van Tiegh. demonstrated in Denmark
 • Jørgensen, Henrik Alb. IX(1-2): p. 93-96, 1969 Puccinia pelargonii-zonalis Doidge in Denmark and its spread through Europe
 • Jørgensen, Johannes VII(1): p. 97-104, 1962 Variation in size of sporidia in Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. and its genetic background
 • Jørgensen, Johannes VII(3): p. 344-363, 1964 Studies on the isolation and characterization of haploid lines of Ustilago nuda
 • Jørgensen, Johannes IX(1-2): p. 97-106, 1969 On the general fungus flora of Danish grown barley seed
 • Jørstad, Ivar I(1): p. 3, 1932 Norske resupinate hydnaceer
 • Jørstad, Ivar III(5): p. 352, 1949 Storsopper på frukttrær og bærbusker i Norge
 • Jørstad, Ivar V(3-5): p. 278-283, 1956 On the Sonchus rust Peristemma pseudosphaeria (Mont.) n. comb. (syn. Puccinia sonchi Rob.)
 • Klinge, Axel B. III(1): p. 41, 1944 Om en Masseforekomst af Plectania coccinea (Scop.) Fckl., samt om en hvidlig Form af denne, f. albida f. n.
 • Klinge, Axel B. V(3-5): p. 284-288, 1956 Beiträge zur Pilzflora Jütlands
 • Klinge, Axel B. IV(4-5): p. 347, 1953 Nye Værtplanter for Hirneola auricula Judae (L.) i Danmark
 • Klinge, Axel B. VI(1): p. 55, 1959 Fund af Sparassis crispa i Jylland
 • Koch, Bent IX(1-2): p. 107-110, 1969 Nogle indtryk fra en svampetur
 • Koch, J. VII(3): p. 369-370, 1964 Cribraria violacea Rex, en for Danmark ny Slimsvamp.
 • Koch, J. IX(1-2): p. 111-116, 1969 Gautieria otthii Trog found in Denmark
 • Koch, J. IX(4-5): p. 418, 1971 Rhododendron blight caused by Phytophtora cambivora
 • Koch, J. X(4-5): p. 209, 1975 Marine fungi on driftwood from the west coast of Jutland
 • Koch, J. XI(1): p. 54, 1975 Aurantioporus alborubescens og A. fissilis på Fagus silvatica i Danmark
 • Koch, J. IX(4-5): p. 434, 1971 Svampe i enebærkrat
 • Koch. J. X(1-2): p. 108, 1973 V. Europæiske mykologiske Kongres i Danmark, 18.-25. september 1970
 • Koch. J. X(1-2): p. 108, 1973 50 jahre Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde
 • Koch, J. X(4-5): p. 343, 1975 Tremella indecorata som parasit (?) på Diatrype disciformis
 • Koch. J., D. Müller & V. Smedegaard-Petersen XI(5): p. 337, 1987 Niels Fabritius Buchwald 1898-1986
 • Koch, Jørgen VI(5): p. 359, 1961 Iagttagelser over en Microxyphium-Art fra Branddugbelægning på Blade af Fagus sylvatica.
 • Koch, Jørgen VIII(1): p. 51-56, 1967 Physoderma Gerhardtii Schroet. on Glyceria maxima (Hartm.) Holmbl. in Denmark
 • Koch, Jørgen VI(1): p. 53, 1959 Fund af Polyporus dryadeus og P. frondosus
 • Koch, Jørgen VI(5): p. 388, 1961 Forgiftningstilfælde med Karbolchampignon (Psalliota xanthoderma)
 • Kock, Gunnar II(1): p. 70, 1938 Svampen med kardinalhatten. En kommentar til en märklig läkareundersökning
 • Kock, Gunnar II(2-3): p. 178, 1941 S. S. F. (1938-1940)
 • Kock, Gunnar II(4-5): p. 269, 1943 S. S. F. (1941)
 • Kock, Gunnar III(1): p. 66, 1944 S. S. F. i 1942
 • Kock, Gunnar III(2): p. 146, 1945 S. S. F. i 1943
 • Koppel, Vald. IX(3): p. 355, 1970 Carl Ferdinandsen
 • Kovács, Georg VII(3): p. 301-313, 1964 Die Entwicklung der pflanzenpathologischen Forschung in Ungarn
 • Kovács, Georg IX(1-2): p. 117-120, 1969 Coniothyrium fragariae Oudem. Un champignon non constatè jusqu’ici au Danemark
 • Kovács, Georg X(4-5): p. 330, 1975 Dr. Gábor Ubrizsy. 1919-1973
 • Kujala, Viljo V(1): p. 1, 1954 Dr. T. J. Hintikka, 8. Februar 1888 – 20. juni 1952
 • Kulshrestha, D. D., S. B. Mathur & P. Neergaard XI(2): p. 116, 1977 Identification of seed-borne species of Colletotrichum
 • Käärik, Aino VII(3): p. 372-374, 1964 Erik Rennerfeldt. 14. oktober 1906 – 4. december 1962
 • Lal, B. B. & V. N. Pathak IX(3): p. 322, 1970 Growth of Diplodia natalensis Pole Evans (orange isolate) in relation to carbon sources and C/N ratio
 • Lamberg, K. IX(4-5): p. 436, 1971 Masseforekomst af geastrum recolligens på Samsø
 • Lange, Jakob E. II(2-3): p. 156, 1941 Bemærkelsesværdige Paddehat-Fund i de senere Aar
 • Lange, Jakob . E. V(1): p. 43, 1954 Mycofloristiske Indtryk fra Rold Skov 1897 (Sept. 10.-15.)
 • Lange, Jakob E. I(2): p. 140, 1933 Sjældne Storsvampe fra Fyn
 • Lange, Jakob E. I(4): p. 253, 1935 Sjældne Ridderhatte fra Fyn
 • Lange, Jakob E. I(4): p. 256, 1935 Et svensk Svampeherbarium
 • Lange, Jakob E. II(1): p. 88, 1938 Heksering af Kæmpe-Støvbold (Lycoperdon maximum)
 • Lange, Morten III(1): p. 58, 1944 Iagttagelser over Svampefloraen paa Brandpletter
 • Lange, Morten III(1): p. 62, 1944 Nogle ejendommelige Bægersvampe
 • Lange, Morten III(3): p. 161, 1946 Mykologiske Indtryk fra Lapland
 • Lange, Morten III(3): p. 201, 1946 Mykologiske Iagttagelser i Danmark 1943-45
 • Lange, Morten IV(1-2): p. 66, 1950 Bidrag til Danmarks Gasteromycet-Flora
 • Lange, Morten IV(4-5): p. 307, 1953 Coolia odorata (Cool) Huijsman f. bispora f. nov. found in Denmark
 • Lange, Morten V(3-5): p. 289-292, 1956 Pyrenomycetes parasitic on hypogeous fungi
 • Lange, Morten IX(1-2): p. 121-132, 1969 Jakob E. Lange and the creation of “Flora Agaricina Danica”
 • Lange, Morten II(2-3): p. 182, 1941 Schizophyllum commune som “hvalparasit”
 • Lange, Morten V(1): p. 106-109, 1954 R. Kühner & H. Romagnesi: Flore analytique des Champignons supérieurs (Agarics, Bolets, Cantharelles)
 • Lange, Morten & Hansen, Erik Bille IV(1-2): p. 61, 1950 Interessante Svampefund i Kongelunden
 • Lange, Morten & Lund, Else Margrethe V(1): p. 90, 1954 The genus Endogone in Denmark
 • Lange, Morten & Munk, Anders III(5): p. 379, 1949 Nogle jyske Svampefund i 1947
 • Larsen, J. E. Bregnhøj III(1): p. 69, 1944 Om Fund af Judasøre (Hirneola auricula Judae (L.) Berk.) paa Djursland
 • Larsen, J. E. Bregnhøj IV(1-2): p. 101, 1950 Hirneola auricula Judae (L.) Berk.
 • Larsen, Poul I(3): p. 157, 1934 Undersøgelser over Storsvampe-Vegetationen paa et vestjydsk Hedeomraade
 • Locquin, Marcel V(3-5): p. 293-296, 1956 Quelques Lepiotes nouvelles ou critiques. Lepiota helveola Bres. ss. Josserand, L. sericifera (Locq.) Locq. et L. kuehneriana sp. nov.
 • Locquin, Marcel VI(3): p. 164, 1960 L’observation au microscope electronique des structures fines des Myxomycetes
 • Lose, Poul IV(4-5): p. 341, 1953 Iagttagelser over Svampefloret omkring København i 1949
 • Lund, Aage V(3-5): p. 297-302, 1956 Sporobolomyces and other yeasts on grains of barley
 • Lundell, Seth I(5): p. 259, 1936 “Svamplokaler vid Femsjö”. Ett efterlämnat manuskript av Elias Fries
 • Lundqvist, Nils & Svengunnar Ryman XI(2): p. 138, 1977 Artliste från 2:a Nordiska Mykolog-kongressen i Garpenberg, Dalarna, 28.8.-1.9. 1974
 • Lundström, Hans IX(4-5): p. 426, 1971 Inonotus hispidus åter funnen på Öland
 • Luther, Hans VI(5): p. 374, 1961 Ernst Häyrén som mykolog. 1878-1957
 • Löhr, Erika XI(1): p. 41, 1975 Mykosen der Anemonen auf der dänischen Insel Vorsö
 • Löhr, Erika VI(1): p. 52, 1959 Giftstofferne i Amanita phalloides
 • Löhr, Erika IX(3): p. 359, 1970 Giftstoffer og antistoffer i Amanita
 • Löhr, Erika & D. Müller IX(3): p. 315, 1970 Die drei ältesten Abbildungen von Pilzen
 • Löhr, Erika & J. Olsen IX(1-2): p. 140-141, 1969 The thermophilic fungus Humicola lanuginosa
 • Malhotra, R. K. & C. Chaturvedi X(4-5): p. 290, 1975 Physiological studies on Colletotrichum truncatum causing pod blight diease in soybean
 • Matheis, W. X(4-5): p. 281-289, 1975 Pezizella gemmarum (Boud.) Dennis und Pezizella fagi (Jaap) comb. nov., zwei Bewohner von Knospenschuppen
 • Matheis, W. XI(1): p. 24, 1975 Über ein zentraleuropäisches Vorkommen von Ciboria acerina auf männlichen Kätzchen von salix daphnoides Vill.
 • Matheis, W. XI(2): p. 85, 1977 Cistella amenticola sp. nov. nebst Bemerkungen über einige andere Cistella-arten
 • Mathur, S. B. & V. Agarwal X(1-2): p. 57-60, 1973 A Pestalotia sp. causing fruit rot in apple
 • Moberg, Roland IX(3): p. 341-343, 1970 Neogyromitra caroliniana and N. gigas in Fennoscandia
 • Moser, M. IX(1-2): p. 142-150, 1969 Über einige kritische oder neue Cortinarien aus der Untergattung Myxacium Fr. aus Småland und Halland
 • Mukhopadhyay, A. N. & M. S. Pavgi XI(1): p. 14, 1975 Environmental control of chlamydospore germination in Protomyces macrosporus
 • Mundt, Kaj II(1): p. 88, 1938 Boletus parasiticus
 • Munk, Anders V(3-5): p. 303-308, 1956 On Metasphaeria coccodes (Karst.) Sacc. (Massarinaceae n. fam.)
 • Munk, Anders IX(1-2): p. 151-154, 1969 Lasiosphaeria heterotricha n. sp. A new Pyrenomycete from very rotten wood
 • Munk, Anders VI(1): p. 54, 1959 Om Netstokket Indigorørhat (Boletus luridus) som Spisesvamp
 • Munk, Anders IX(3): p. 356, 1970 Professor N. Fabritius Buchwald æresmedlem
 • Munkerij, K. G. & N. Singh X(4-5): p. 265-269, 1975 Fungi of Delhi. XXI. Chaetomium delhianum sp. n.
 • Müller, D. II(4-5): p. 221, 1943 Über Chlorophyll- und Stickstoffgehalt in Hexenringen von Marasmius oreades
 • Müller, D. III(1): p. 52, 1944 Nachweis von Blausäure in Pholiota aurea (Matt.) Fr.
 • Müller, D. V(1): p. 65, 1954 Die Abschleuderung der Sporen von Sporobolomyces – Spiegelhefe – gefilmt
 • Müller, D. V(3-5): p. 309-311, 1956 Lycogala flavo-fuscum in Denmark
 • Müller, D. IX(1-2): p. 155-158, 1969 Svampe afbildet i sten
 • Müller, D. VII(1): p. 112, 1962 Judasøre (Hirneola auricula-judae) på Vorsø
 • Müller, Detlev VII(1): p. 110, 1962 Crepidotus cinnabarinus Peck på Møn
 • Møller, F. H. I(1): p. 28, 1932 Lepiota hetieri Boudier (Klidskællet Parasolsvamp)
 • Møller, F. H. I(2): p. 84, 1933 Psathyra typhae (Kalchbr.) Fr. Dunhammer-Stribehat
 • Møller, F. H. I(2): p. 140, 1933 Hymenogaster tener Berk.
 • Møller, F. H. I(3): p. 194, 1934 Boletus satanas
 • Møller, F. H. I(3): p. 194, 1934 Russula albocitrina Barb.
 • Møller, F. H. I(5): p. 294, 1936 En ny Collybia-Art. Collybia pseudo-radicata Lange et Møller. Silke-Fladhat
 • Møller, F. H. I(5): p. 299, 1936 Taage-Tragthat (Clitocybe nebularis) i Juni
 • Møller, F. H. II(1): p. 87, 1938 Superposition hos et Par Bladhatte
 • Møller, F. H. II(2-3): p. 139, 1941 Severin Petersen (1840-1929) i Anledning af Hundredaaret for hans Fødsel
 • Møller, F. H. II(2-3): p. 172, 1941 Gustav Ebbesen. 1882-1938
 • Møller, F. H. II(2-3): p. 178, 1941 Michaels Führer für Pilzfreunde ved Br. Hennig og J. Schäffer
 • Møller, F. H. II(2-3): p. 181, 1941 Peziza (Plectania) coccinea (Scop.) Fr.
 • Møller, F. H. II(2-3): p. 185, 1941 Et Par Opgaver for Rørhat-interesserede
 • Møller, F. H. II(2-3): p. 186, 1941 Polyporus hispidus
 • Møller, F. H. II(4-5): p. 239, 1943 Karbol-Champignon, Psalliota xanthoderma (Gen.) Rich. et Roze.
 • Møller, F. H. III(1): p. 67, 1944 Cytidia flocculenta (Fr.) v. Höhn et Litsch. (Poppel-Bægerøre)
 • Møller, F. H. III(1): p. 71, 1944 To for Danmark nye Clavaria-Arter
 • Møller, F. H. III(2): p. 94, 1945 En ny Crepidotus-Art, Crepidotus cinnabarinus Møll. et Westerg. sp. n. Cinnoberfarvet Muslingsvamp
 • Møller, F. H. III(2): p. 143, 1945 Julius Schäffer in memoriam. 3. Juni 1882-21. Oktober 1944
 • Møller, F. H. III(2): p. 149, 1945 Nyere Fund af Hypocrea alutacea
 • Møller, F. H. III(3): p. 171, 1946 Sjældnere Svampefund fra Randers-Egnen i 1945
 • Møller, F. H. III(3): p. 217, 1946 Crepidotus cinnabarinus Peck i Danmark. Syn. Crepidotus cinnabarinus Møll. et Westerg.
 • Møller, F. H. III(3): p. 223, 1946 Tidlig Forekomst af Plectania coccinea
 • Møller, F. H. III(3): p. 224, 1946 Svampenyt fra Bornholm 1946
 • Møller, F. H. III(5): p. 388, 1949 Svampefund paa Bornholm i 1947
 • Møller, F. H. IV(1-2): p. 1, 1950 Danish Psalliota Species. Preliminary Studies for a Monograph on the Danish Psalliotae. Part 1.
 • Møller, F. H. IV(3): p. 135, 1952 Danish Psalliota Species. Preliminary Studies for a Monograph on the Danish Psalliotae. Part II.
 • Møller, F. H. IV(4-5): p. 310, 1953 Russula viscida Kudr. (Knippe-Skørhat) i Danmark
 • Møller, F. H. V(1): p. 99, 1954 Psalliota meleagris Schäff. and its allies
 • Möller. F. H. V(3-5): p. 312-316, 1956 Two little-known Danish mushrooms: Boletus fragrans Vitt. and Boletus edulis var. citrinus Peltereau
 • Møller, F. H. VI(1-2): p. 20-25, 1959 Two Lepiota species hitherto misinterpreted in Denmark, Lepiota adulterina sp. n. and L. hetieri Boud.
 • Møller, F. H. VI(1-2): p. 47, 1959 Vilhelmine Christensen. 1888-1957
 • Møller, F. H. VI(5): p. 356, 1961 Pisolithus tinctorius (Mich. ex Pers.) Coker & Couch på Bornholm
 • Møller, F. H. VI(5): p. 375, 1961 Forstander Frede Terkelsen. 1894-1958
 • Møller, F. H. VI(5): p. 376, 1961 Elias Fries og Snustobakken
 • Møller, F. H. VI(5): p. 384, 1961 Hvorledes vokser Judasøre (Auricularia auricula-judae) på sit Substrat?
 • Møller, F. H. VI(5): p. 386, 1961 Fund af Judasøre (Auricularia auricula-judae) i det sydlige Danmark
 • Møller, F. H. Ý VII(1): p. 60-68, 1962 Agaricus (Psalliota) leucotrichus Møll. i Kultur
 • Møller, F. H. Ý & N. Juul Nielsen VII(3): p. 389, 1965 Oversigt over Fund af Storsvampe på Vestlolland
 • Mörner, Carl Th. I(1(: p. 51, 1932 Förefinnes Urnula craterium (Schw.) Fr., rökpipsvampen, inom Skandinavien utanför Sveriges gränser?
 • Nannfeldt, I. A. I(1): p. 34, 1932 Bleka stenmurklan, Gyromitra gigas (Krombh.) Cke.
 • Nannfeldt, I. A. I(5): p. 297, 1936 Tuberacén Gyrocratera Ploettneriana P. Henn. funnen i Sverige
 • Nannfeldt, J. A. II(2-3): p. 173, 1941 Carl Thore Mörner. 1864-1940
 • Nannfeldt, J. A. III(3): p. 177, 1946 En ny svensk hypogé, tryffeln Geopora schackii P. Henn.
 • Nannfeldt, J. A. V(3-5): p. 317-318, 1956 Polyporus hispidus (Bull.) Fr. funnen på Öland.
 • Nannfeldt, J. A. VI(3): p. 167, 1960 The mycofloristical exploration of Scandinavia, especially Sweden
 • Nannfeldt, John Axel X(4-5): p. 331, 1975 II. Nordiska Mykologiska Kongressen, Garpenberg 1974
 • Nathorst-Windahl, T. V(3-5): p. 319-324, 1956 Zur Verbreitung der Agaricales in den Wäldern des südwestlichen Schwedens
 • Nathorst-Windahl, T. VI(5): p. 291, 1961 Some unusual Agarics from Sweden
 • Nathorst-Windahl, T. VIII(1): p. 8-27, 1967 Some unusual Agarics from Sweden. II
 • Nathorst-Windahl, T. IX(1-2): p. 159-166, 1969 Notes on interesting or unususal Agarics from southwestern Sweden
 • Nathorst-Windahl, T. IX(4-5): p. 392, 1971 Notes on rare Agarics recorded in southwestern Sweden
 • Neergaard, Paul IV(1-2): p. 72, 1950 Mycological Notes III. 7. Colletotrichum godetiae Neerg. 8. Phoma bellidis Neerg. 9. Zygosporium parasiticum (Grove) Bunting & Mason. 10. Peronospora dianthicola Barthelet
 • Neergaard, Paul V(3-5): p. 325-331, 1956 Yellow phyllode spot and drop of Acacia armata R. Br. (Septoria acaciae sp. nov.)
 • Neergaard, Paul IX(1-2): p. 167-179, 1969 Plenodomus lingam, blackleg of crucifers. Occurrence in Danish seed lots for export, and control by Germisan-hot-water treatment
 • Nielsen, N. Juul III(1): p. 72, 1944 Sene Fund af Storsvampe
 • Nielsen, Niels I(5): p. 290, 1936 Vækststofindholdet i Sporer af Polyporus fomentarius
 • Nissen, Alette II(4-5): p. 268, 1943 Nyttevekstforeningen i Norge 1938-1941
 • Nordin, Ingvar VIII(1): p. 32-56, 1967 Fnösktickans (Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kicks) värdväxtval i Sverige
 • Nordin, Ingvar IX(1-2): p. 180-192, 1969 Mykologiska notiser
 • Norup Pedersen, P. V(3-5): p. 341-348, 1956 Infection of barley by loose smut Ustilago nuda (Jens.) Rostr.
 • Nyberg, Wolmar I(4): p. 254, 1935 Svampeaaret 1934 i Finland
 • Nyberg, Wolmar II(2-3): p. 149, 1941 Volvaria Loveiana Berk. funnen i Finland
 • Nyberg, Wolmar V(3-5): p. 340, 1956 Boletinus asiaticus Sing. i Finland
 • Olsen H. J. Weitze IV(4-5): p. 345, 1953 Fund af Almindelig Netbladhat (Paxillus involutus) i Grævlingegrav
 • Onsberg, Per IX(3): p. 344, 1970 Five new Myxomycetes recorded in Denmark
 • Ottosen, Gaston VI(1): p. 50, 1959 Storsvampe på Anholt
 • Palmer, J. T. IX(1-2): p. 193-201, 1969 Myriosclerotinia juncifida (Nyl.) comb. nov. A little-known parasite of Juncus. Investigations into the Sclerotiniaceae IV.
 • Pedersen, K. IX(4-5): p. 436, 1971 Bævreaspens Poresvamp (Phellinus tremulae (Bond.) Bond. et Boriss.) på Læsø
 • Pedersen, Vald. IX(3): p. 354, 1970 Kjeld Bülow. 1917-1967
 • Pesek, Frantisek IX(1-2): p. 202-211, 1969 Distribution topographique d’isotope radioactif 40/19 K dans les chapeaux de Trametes versicolor et Phellinus pomaceus au point de vue de la presence comme des substances colorantes organiques, des resines et des substances aux qualites antibiotiques dans la famille <polyporaceae
 • Petersen, Peter Milan X(4-5): p. 270, 1975 Fireplace fungi in arctic area: Middle West greenland
 • Petersen, Peter Milan XI(4): p. 217-227, 1978 The phenology of some soil inhabiting Pezizales
 • Petersen, Ronald H. IX(4-5): p. 369, 1971 Type studies in clavarioid fungi. IV. Specimens from herbarium Fries at Uppsala, with notes on cantharelloid species
 • Petrak, F. IX(1-2): p. 212-216, 1969 Über die Septoria-Arten auf Sisymbrium
 • Pilat, A. & Nannfeldt, J. A. V(1): p. 6, 1954 Notulae ad cognitionem Hymenomycetum Lapponiae Tornensis (Sueciae)
 • Pilát, Albert IX(1-2): p. 217-218, 1969 Buchwaldoboletus. Genus novum Boletacearum
 • Printz, P. X(4-5): p. 335, 1975 Fire sjældne danske storsvampe
 • Printz, P. X(4-5): p. 340, 1975 To usædvanlige svampefund fra 1970
 • Rathaiah, Y. & M. S. Pavgi XI(2): p. 77, 1977 Resistance of species of Cercospora and Ramularia to heat and dessication
 • Raunkiær, C. VI(5): p. 283, 1961 Et Brev (Redaktionen): Et Brev fra C. Raunkiær om hans mykologiske Studier
 • Red. I(1): p. 65, 1932 Til Omslagsbilledet
 • Red. I(2): p. 118, 1933 Jakob E. Langes 70-Aars Dag
 • Red. I(5): p. 300, 1936 Kursus i bestemmelse af Storsvampe 1935
 • Red. II(2-3): p. 180, 1941 Volvaria bombycina (Schaeff.) Fr. paa Savsmuld
 • Red. VI(1): p. 48, 1959 Festskrift til Professor Winge
 • Red. VI(1): p. 49, 1959 Europæisk mykologisk Kongres 1956
 • Red. VI(1): p. 49, 1959 Svenska Botaniska Föreningen’s 50-Aars Jubilæum 1957
 • Red. VI(5): p. 376, 1961 Kaptajn M. P. Christiansen Æresmedlem
 • Red. VII(3): p. 380, 1964 Overlærer K. Bjørnekær udnævnt til Æresmedlem
 • Red. IX(4-5): p. 429, 1971 Kurt Lohwag Ý
 • Red. IX(4-5): p. 432, 1971 Fotografier af hekseringe af Elledans-Bruskhat (Marasmius oreades)
 • Rennerfelt, Erik V(3-5): p. 361-365, 1956 The natural resistance to decay of certain conifers
 • Riber Rasmussen, C. V(3-5): p. 349-360, 1956 Yield experiments with mushrooms cultivated on synthetic compost or horse and pig manure supplemented with various substances
 • Ridelius, K. G. X(1-2): p. 112, 1973 On Cordyceps capitata and Cordyceps canadensis
 • Robak, Håkon I(2): p. 91, 1933 Pholiota mutabilis (Schaeff.) Quel. som råtesopp på tremasse
 • Robak, Håkon V(3-5): p. 366-389, 1956 Some fungi occurring on died-back tops and branches of Picea abies and Abies spp. in Western Norway
 • Roberts, Catherine V(3-5): p. 161-179, 1956 The inheritance of enzymatic characters in yeasts
 • Rogers, Donald P. IV(4-5): p. 351, 1953 Meddelelse fra Nomeklaturkomiteen for Svampe
 • Roll-Hansen, Finn VIII(2): p. 113-116, 1968 Ivar Jørstad 1887-1967
 • Rummel, W. IX(4-5): p. 431, 1971 Sjældnere svampefund i Nordslesvig
 • Rummel, W. G. VI(5): p. 383, 1961 Rhizina inflata fundet i Sønderjylland
 • Rummel, W. G. X(1-2): p. 110, 1973 Cantharellus cibarius var. amethysteus Quél. fundet i Danmark
 • Rummel, W. G. X(4-5): p. 332, 1975 Skærmformet Poresvamp (Grifola (polyporus) umbellata) i Sønderjylland
 • Rydberg, R. & E. Ingelström II(4-5): p. 264, 1943 Durandiomyces Phillipsii Seaver jämta några andra fynd av discomyceter i Sverige
 • Rydberg, Ragnar VI(5): p. 372, 1961 Dr. Gustaf Haglund som mykolog. 1900-1955
 • Røed, Håkon IX(1-2): p. 219-225, 1969 Et bidrag til opklaring av forholdet mellom Typhula graminum Karst. og Typhula incarnata Lasch ex Fr.
 • Rønne, Børge VI(5): p. 383, 1961 Sen Masseforekomst af Tåge-Tragthat (Clitocybe nebularis)
 • Rønne, Børge VI(5): p. 389, 1961 Fund af Polyporus pictus (Schultz) Fr.
 • Rønne, Børge VI(5): p. 389, 1961 Masseoptræden af Cordyceps parasitica på Elaphomyces variegatus
 • Rønne, Børge VI(5): p. 389, 1961 Fund af Judasøre (Auricularia auricula-judae) på Sambuchus nigra
 • Rønne, Børge IX(3): p. 358, 1970 Kejser-Champignon (Psalliota augusta)
 • Rønne, Børge IX(3): p. 358, 1970 Foldtrøffel (Hydnotrya tulasnei)
 • Rønne, Børge IX(4-5): p. 430, 1971 Spiselig Stenmorkel (Gyromitra esculenta) ved Tisvilde Hegn
 • Santesson, Rolf V(3-5): p. 390-395, 1956 Capillipes cavorum g. nov., sp. nov., a new terricolous inoperculate discomycete from Swedish Lappland
 • Schade, Guri IV(1-2): p. 101, 1950 Masseforekomst af Tricholoma nudum og T. personatum i Vinteren 1948-1949
 • Shepherd, Audrey M. V(3-5): p. 396-408, 1956 A short survey of Danish nematophagous fungi
 • Shukla, D. D. & Ashok Mishra IX(3): p. 299, 1970 Effects of salts on growth of Trichoderma viride
 • Simonsen, Jørgen IX(4-5): p. 361, 1971 Phialophora radicicola Cain, the conidial stage of Gaeumannomyces graminis in Denmark
 • Singh, R. A. XI(4): p. 237, 1978 Micronectriella pavgea sp. n. A new species on rice
 • Singh, R. A. & M. S. Pavgi X(1-2): p. 35, 1973 Physiology of teliospore germination of Entyloma and Melanotaenium species
 • Sivertsen, Sigmund VI(5): p. 381, 1961 Funn af Polyporus squamosus og P. melanopus i det nordligste Norge
 • Sivertsen, Sigmund VI(5): p. 382, 1961 Russula delica Fr. og Russula foetens (Pers.) Fr. på flyvesand till fjells i Finmark fylke i Norge
 • Skou, J. P. VIII(1): p. 57-112, 1967 The conidial stage of Cochliobolus sativus as a potential pathogen and as a cause of a disguised disease in cereals in Denmark
 • Skou, J. P. IX(1-2): p. 226-236, 1969 The effect of temperature on the growth and survival of Aureobasidium pullulans and the radulasporic stage of Guignardi fulvida and of Sydowia polyspora
 • Skou, J. P. X(1-2): p. 1, 1973 Ascosphaerales
 • Skou, J. P. XI(1): p. 62, 1975 Two new species of Ascosphaera and notes on the conidial state of Bettsia alvei
 • Skou, J. P. XI(5): p. 265, 1987 A new homothallic species of Ascosphaera
 • Skovsted, A. P. II(2-3): p. 153, 1941 Boletus pulverulentus (Opat.). En ny Rørhat for Danmark
 • Skovsted, A. P. V(1): p. 111, 1954 Fund af Lactarius chrysorrheus paa Fyn
 • Smedegård-Petersen, V. X(1-2): p. 61, 1973 The perithecial and pycnidial stages of Pyrenophora teres and P. graminea in Denmark
 • Smedegård-Petersen, V. X(4-5): p. 251, 1975 Leptosphaeria nodorum (Septoria nodorum) a new pathogen on barley in Denmark and its physiologic spezialization on barley and wheat
 • Smedegård-Petersen, V. & J. E. Hermansen X(1-2): p. 25, 1973 Leaf spot diseases on graminicolous species at a locality in Greenland
 • Solensteen, Esther II(2-3): p. 178, 1941 Soppforeningen i Bergen (1938-40)
 • Solensteen, Esther II(4-5): p. 269, 1943 Soppforeningen i Bergen (1941)
 • Solensteen, Esther III(1): p. 67, 1944 Soppforeningen i Bergen i 1942-43
 • Stapel, Chr. IX(1-2): p. 237-244, 1969 Notes on Botrytis anthophila Bond. of Trifolium pratense in Denmark
 • Stevenson, John A. IX(1-2): p. 245-252, 1969 Additions to the Meliolineae of the United States
 • Stordahl, Jens V(1): p. 104, 1954 Christopher Fredrik Bøhme. 1888-1951
 • Stordahl, Jens V(1): p. 105, 1954 Norsk Soppforening
 • Stordal, Jens IV(4-5): p. 267, 1953 Notater om Storsopp i Våle, Vestfold
 • Stordal, Jens V(1): p. 39, 1954 Clitocybe connata (Schum. ex Fr.) i Norge
 • Stordal, Jens V(3-5): p. 409-416, 1956 Distribution of Tricholoma gambosum (Fr.) Gill. and Boletus granulatus L. ex Fr. in Norway
 • Suber, Niels IX(1-2): p. 253-257, 1969 En för Skandinavien ny art av släktet Tricholoma. Ett efterlämnat manuskript av Gustav Haglund tillrättalagt för publikation
 • Svensson, Harry G. II(2-3): p. 175, 1941 J. E. Lange: Flora Agaricina Danica I-V. Ett mykologiskt monumentalværk
 • Svrcek, Mirko XI(1): p. 75, 1975 Dr. Albert Pilat. 1903-1974
 • Terkelsen, Frede III(1): p. 35, 1944 En ny Ridderhat, Tricholoma pseudo-imbricatum Lange & Terkelsen sp. n.
 • Terkelsen, Frede III(2): p. 107, 1945 Sjældnere Svampefund i 1944
 • Terkelsen, Frede IV(1-2): p. 81, 1950 Sjældnere Svampefund i 1948
 • Terkelsen, Frede V(3-5): p. 417-419, 1956 Lactarius groenlandicus sp. nov.
 • Terkelsen, Frede II(1): p. 87, 1938 Sjældnere Svampefund i Efteraaret 1936
 • Terkelsen, Frede IV(4-5): p. 346, 1953 Tre Cordyceps-Arter paa samme Dag i samme Skov
 • Terkelsen, Frede VI(1): p. 50, 1959 Fund af Polyporus lucidus på Als
 • Terkelsen, Frede VI(1): p. 50, 1959 Masseforekomst af Kristtorn-Bruskhat (Marasmius Hudsonii (Pers.) Fr.
 • Terkelsen, Frede VI(1): p. 51, 1959 Et Forgiftningstilfælde forårsaget af Psalliota xanthoderma
 • Terkelsen, Frede III(1): p. 68, 1944 Sjældnere Svampefund i Sønderjylland i 1940-42
 • Terkelsen, Frede V(1): p. 111, 1954 Inocybe patouillardii fundet i Sønderjylland
 • Terkelsen, Frede V(1): p. 113, 1954 Fra Pigsvampenes Paradis
 • Thirumalachar, M. J. & Paul Neergaard XI(3): p. 177, 1978 Studies on the genus Tolyposporium. Tolyposporium gen. nov.
 • Thorsen, Poul III(5): p. 333, 1949 Rød Fluesvamp (Amanita muscaria) og Bersærkergangen
 • Thunberg, T. I(4): p. 252, 1935 Waldemar Bülow. 1864-1934
 • Toft, Karin IV(4-5): p. 344, 1953 Diverse Svampe fra jydske Klitter
 • Toft, Karin IV(4-5): p. 347, 1953 Fund af Hygrophorus ovinus Fr. sensu Bres. i Vendsyssel
 • Treschow, Cecil II(4-5): p. 232, 1943 Bekæmpelse af Mycogone perniciosa i Champignonkulturer
 • Treschow, Cecil III(2): p. 115, 1945 Champignondyrkningens Historie
 • Treschow, Cecil III(3): p. 189, 1946 Champignondyrkning i Haver
 • Tryel, E. IX(3): p. 358, 1970 Pholiota mutabilis på Malus communis
 • Tryel, E. IX(4-5): p. 435, 1971 Den kulinariske værdi af Judasøre (Hirneola auricula-judae)
 • Tryel, Eigil VII(3): p. 364-366, 1964 Frugtlegemets Rødmen hos Perlefluesvampen (Amanita rubescens)
 • Tryel, Eigil IX(4-5): p. 407, 1971 Judasøre (Hirneola auricula-judae) i Danmark. Smittebetingelser og myceliets livsvarighed.
 • Tryel, Ejgil X(4-5): p. 342, 1975 Guldregn (Laburnum anagyroides) som værtplante for Kløvblad (Schizophyllum commune) og tre andre storsvampe
 • Tryel, E. VII(1): p. 108, 1962 Kæmpeeksemplar af Spiselig Morkel (Morchella esculenta)
 • Tryel, Eigil VII(1): p. 111, 1962 Pholiota mutabilis på Æbletræ (Malus communis) i have
 • Ubrizsy, Andrea XI(1): p. 31, 1975 Un apercu de l’histoire de la mycologie jusqu’au Carolus Clusius
 • Vallin, Hervid V(3-5): p. 420-424, 1956 Tricholoma verrucipes Fr. eller Clitocybe verrucipes (Fr.) Maire funnen i Hälsingborgstrakten, Sydsverige
 • Viennot-Bourgin, G. IX(1-2): p. 258-264, 1969 Peronospora rumicis sur Rumex et Emex
 • Vincents Nissen, T. V(3-5): p. 332-339, 1956 Soil actinomycetes antagonistic to Polyporus annosus Fr.
 • Vörös, J. & G. Ubrizsy IX(1-2): p. 265-269, 1969 Revision of the morphological characteristics of Mycogone rosea Link
 • Wagn, O. XI(4): p. 241, 1978 Host plants of Fomes annosus in Denmark
 • Walton Groves, J. & Mary E. Elliot IX(1-2): p. 29, 1969 Notes on Ciboria rufo-fusca and C. alni
 • Wanscher, Johan Henrik IX(1-2): p. 270-280, 1969 Tanker om en grænse-zone mellem det levende og det ikke-levende
 • Wassén, S. Henry IX(3): p. 330, 1970 Soma och Amanita muscaria
 • Weng, Ib IV(4-5): p. 343, 1953 Ny Lokalitet for Melanogaster variegatus
 • Weng, Ib VI(1): p. 54, 1959 Fund af Fistulina hepatica på Castanea sativa
 • Wieselgren, Per VII(3): p. 297-300, 1964 Der schwedische Pilzname kremla
 • Wilkens, P. M. IV(4-5): p. 345, 1953 En Dødsfælde!
 • Williams, Annelise VII(1): p. 113, 1962 Foldtrøffel (Hydnotrya tulasnei) som spisesvamp
 • Winge, Ø. I(3): p. 194, 1934 Boletus castaneus
 • Winge, Øjvind III(2): p. 147, 1945 Hydnum septentrionale Fr.
 • Woldmar, S. V(1): p. 96, 1954 Solenia crocea Karst. – en förbisedd svampart
 • Woldmar, S. V(3-5): p. 425-, 1956 Några västsvenska svampfynd
 • Woldmar, S. VI(1): p. 49, 1959 Ett danskt fynd av Solenia crocea
 • Woldmar, Stig IX(1-2): p. 281-287, 1969 Svalbards storsvampar i litteratur och natur
 • Yde-Andersen, A. VI(5): p. 347, 1961 Polyporus schweinitzii Fr. i Nåletræsbevoksninger

Comments are closed.