Myceliet – Nyhedsbrev

VELKOMMEN TIL MYCELIET – et nyhedsbrev

Svampeforeningens nye kontaktorgan for alle, der er med til at organisere og afholde foreningens mange aktiviteter fra Gedser til Skagen, bl.a. lokalforeningernes kontaktpersoner, foreningens udvalg, studiegrupper, turledere og andre, der ofte giver en hånd med.

Nyhedsbrevet er blevet til ud fra et ønske i foreningens bestyrelse om at skabe bedre kontakt mellem de mange arbejdsgrupper og lokalafdelinger, vi har. Vi vil gerne give information om nye  tiltag og beslutninger fra bestyrelsen, og ikke mindst skaffe plads til at ”lufte” ideer til fælles udvikling og forberedelse, inden de annonceres for den brede medlemsskare i det halvårlige program.
’Myceliet’ udsendes i elektronisk form – med tvangfrie mellemrum – og indtil videre redigeres det af formanden. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg, f.eks. forslag til fælles arrangementer, ønsker eller tilbud om hjælp til aktiviteter, eller blot gøre opmærksom på særlig interessante eller usædvanlige tiltag rundt om i landet.

Nyhedsbrevet er et supplement til de øvrige elektroniske fora, der findes på foreningens hjemmeside, og selv om det kan virke lidt mere bindende at fremsætte idéer i ’Myceliet’, er det helt i orden at være visionær, uden at det forpligter. Jeg håber, at mange tør bidrage til dette uformelle forum. Selv vil jeg være med til at formidle bestyrelsesbeslutninger og måske – hvis lokalafdelingerne ikke selv gør det – ind imellem påpege særlige aktiviteter rundt om i landet.

Med de bedste hilsner
Flemming Rune

Myceliet Nr1 – januar 2012
Myceliet Nr2 – juni 2012
Myceliet Nr3 – januar 2013
Myceliet Nr4 – september 2013
Myceliet Nr5 – august 2014
Myceliet Nr6 – december 2014
Myceliet Nr7 – september 2015
Myceliet Nr8 – december 2015
Myceliet Nr9 – oktober 2016
Myceliet Nr10 – december 2016
Myceliet Nr11 – august 2017
Myceliet Nr12 – december 2017
Myceliet Nr13 – september 2018
Myceliet Nr14 – januar 2019
Myceliet Nr15 – september 2019
Myceliet Nr15 – september 2019
Myceliet Nr16 – december 2019
Myceliet Nr17 – juni 2020
Myceliet Nr18 – november 2020
Myceliet Nr19 – juni 2021
Myceliet Nr20 – november 2021
Myceliet Nr21 – juni 2022

 

 

Comments are closed.