Danske storsvampe, Basidiesvampe

Petersen, J. H. & J. Vesterholt (red.), Gyldendal 1990

Følgende meningsforstyrrende fejl er fundet i bogen:
Bemærk at oplagte stavefejl og slagfejl ikke er medtaget i listen.

Side Punkt Kommentar
59 15 øverst – skal ikke vise til 15 men 16
69 4 nederst – skal ikke vise til 13 men 14
72 47 nederst – skal ikke vise til 47 men 48
128 67 ved henvisningen til illustrationen i Phillips af sveden sodporesvamp skal der stå P236, ikke P230
211 7 henvisningen til P114 rettes til P113
219 9 nederst – skal lyde “Lugt melagtig eller ubetydelig”
219 10 lugtkarakter udgår
249 øverst: det latinske navn for Tørhat staves Xeromphalina
275-276 Det latinske navn for Hohenbuehelia er fejlstavet under arterne
416 Det latinske navn for lys elle-knaphat staves “escharoides”
446 40 illustrationshenvisningen “ML49″ rettes til “MJ49″
458 9 Henvisningen til C. cessatii (RH468) er til billedet af C. inhonestus
466 10 nederst, efter semikolon – skal lyde: “frugtlegemer kraftige eller spinkle”
469 6 nederst – skal lyde: “Hat anderledes farvet, evt. broget med iblandede violette nuancer”
478 13 henvisningen til citronbladet slørhat skal vise til side 481, ikke side 471
485 4 illustrationshenvisningen til P87 under rosamælket mælkehat slettes
490 13 skal lyde: Øverst: “Hat rosa eller med tydelige ringzoner”, nederst: “hat rosagrå til gråbrun eller rødbrun, uden tydelige ringzoner”
492 10 henvisning til pkt. 11 rettes til pkt. 12, henvisning til pkt. 12 rettes til pkt. 11
512 3 nederst – skal ikke vise til 8 men til 11
523 øverst: “Mycologia” erstattes af “The Mycologist”
541 henvisning til Auriculariopsis side 91 mangler

Comments are closed.