Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 44:
(Links går til eksempler på illustrationer).

-Århundredets mykologiske opdagelser
-Ektomykorrhiza - store svampe og store træer (Byssocorticium lutescens 48 k)
-Sekvensering - århundredets mest betydningsfulde gennembrud for svampeforskningen
-De gode, de onde og de virkelig slemme
- Antimykotika - midler mod svampe
- Biodiversitet og meget udpræget kemisk diversitet i skimmelsvampe
- Gen-for-gen forholdet
- Det femte rige
- Vidste du...
- Om at indsamle svampe til dokumentation
- Morten lange æresmedlem
- Anmeldelser (Funghi Ipogei d'Europa, Nordic Macromycetes vol. 1, Pilze der Schweiz band 5)
- Sæsonens art: Hjul-Blækhat (Parasola plicatilis 40 k)
- Historien om et vidunderligt svampested
- Svampene på dametoilettet - eller mere korrekt: Mallorcarejse år 2000
- Urskove og bjergoverdrev - mykologiske oplevelser fra Slovenien
- Generalforsamling 24. februar 2001
- Notits

Forsidebillede: Collage af Jens H. Petersen.

Index of Svampe 44:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Mycology in the twentieth century
- Ectomycorrhiza - large fungi and large trees (Byssocorticium lutescens 48 k)
- Sequencing - the major break-through in the 20'th century's mycology
- The good, the bad and the ugly
- Antimycotics - agents against fungi
- Biodiversity and chemical diversity in filamentous fungi
- The gene-for-gene relationship
- The fifth kingdom
- Did you know...
- About collecting fungi as documentation of interesting finds
- Morten lange honorary member
- Book reviews
- Profiles of fungi: Parasola plicatilis (Parasola plicatilis 40 k)
- A tale of a wonderful place for fungi
- Impressions from the Dansih Mycological Society's Mallorca foray year 2000
- Virgin forests and montaneous grasslands, mycological impressions from Slovenia
- General meeting 2001
- Notice

Front page shows a collage made by Jens H. Petersen.