Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 45:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Store rørhatte med røde rørmundinger (Boletus satanas 44 kb.)
- Vidste du...
- Tøndersvamp - ny viden om en velkendt svamp
- Landsdelsrapporter (Mitrula paludosa 52 kb.)
- Sæsonens art: Kogleskive (44 kb.)
- Mykonyt
- Børge Rønne 28/1-1911 - 17/6-2001
- Anmeldelser (Find og tilbered Danmarks bedste spisesvampe, Epifytiske mikrolaver, Natur i Östra Småland, Natur och kultur på Öland)
- Diplomtagere 2001
- Svampe i jyske egekrat
- Usædvanlige danske svampefund

Forsidebillede: Blækspruttesvamp (Clathrus archeri) af Jens H. Petersen.

Index of Svampe 45:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Large boletes with red pores
- Did you know...
- Tinder fungus - new knowledge about a well-known fungus
- Regional reports
- Profiles of fungi: Piceomphale bulgarioides
- Myco-news
- Børge Rønne 28/1-1911 - 17/6-2001
- Book reviews
- New diploma holders
- Fungi in oak scrubs in Jutland
- Notes on rare fungi collected in Denmark

Front page shows a Clathrus archeri by Jens H. Petersen.