Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 46:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Skørhatte for begyndere - arter under nåletræer (Russula adusta, 36 Kb, Russula cessans 32 Kb.)
- Vejledning for hitjægere
- Sæsonens art: Høj Posesvamp
- Er Ægte Ridderhat (Tricholoma equestre) giftig?
- Erfaringer med Ægte Ridderhat?
- Svampe og biller
- Vidste du
- Generalforsamling 23. februar 2002

Forsidebillede:Prægtig Skørhat (Russula paludosa) af Jens H. Petersen.

Index of Svampe 46:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- A popular guide to Russula species growing with conifers (Russula adusta, 36 Kb, Russula cessans 32 Kb.)
- Guidelines for potential fungus twitchers
- Profiles of fungi: Volvariella gloiocephala
- Is Tricholoma equestre poisonous?
- Experience with Tricholoma equestre?
- Fungi and beetles
- Did you know...
- General meeting 2002

Front page shows Russula paludosa by Jens H. Petersen.