Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

Porostereum spadiceum, Hungary, Kekes nature reserve, october 2001. Photo: Morten Christensen.

Retur