Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 30:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- Kan naturbeskyttelsesloven og landbrugsministeriets miljøordninger sikre overdrevenes fremtid?
- Tre svampeboende arter af Kødkernesvamp (Hypocrea) - danske kødkernesvampe 2 (Hypocrea pulvinata 41 k)
- Villahavens mykologi
- Den 25. september er svampenes dag
- Noter om svampenavne (3)
- Usædvanlige danske svampefund (Collybia racemosa 40 k)
- Klidhat (Rozites caperatus) - en art i tilbagegang i Danmark?
- Frynseskiver (Lachnum m. fl.) på urter (Lachnum clandestinum 41 k)
- Sæsonens art (Grenet Stødsvamp)
- Forekomst af svampesporer i rådyrfæces
- 7000 år gamle svampe
- Mykorrhiza ændrer kulstoffordelingen i planters underjordiske dele
- Anmeldelser: Flore mycologique 2, 1200 Pilze in farbfotos, Natur og miljø på Fyn
- Hvor almindelig er Tjørne-stødsvamp
- ÝRolf Singer - 23/6 1906 - 22/2 1994
- Ordinær generalforsamling 19. februar 1994

Forside: Skade-Blækhat (Coprinus picaceus) med lyse slørrester på den mørkere hat - en rank og karakteristisk svamp, der som ung udsender en kraftig lugt af lort! Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 30:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Can the given parts of the law protect permanent grassland areas?
- Three fungicolous species of Hypocrea - Danish hypocrealean fungi 2 (Hypocrea pulvinata 41 k)
- Mycology in the garden
- Sept. 25: Mushroom-Day
- Notes on fungal nomenclature (3)
- Notes on rare fungi (Collybia racemosa 40 k)
- Is Rozites caperatus decreasing in Denmark?
- Species of Lachnum and look-alikes on herbs (Lachnum clandestinum 41 k)
- Profiles of fungi: Xylaria hypoxylon
- Fungal spores in faeces of roe deer
- 7000 year old fungi
- Mycorrhiza affect the content of carbon in the roots of plants
- Book reviews
- How common is Xylaria oxyacanthae?
- ÝRolf Singer - 23/6 1906 - 22/2 1994
- General meeting 19. february 1994

Front page: Coprinus picaceus. Photo: Jens H. Petersen.