Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 31:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- Erfaringer med Satans Rørhat
- Diplomtagere 1994
- Morkler på barkflis
- Sæsonens art (Ege--sprækkeskive)
(Colpoma quercinum and Laeticorticium quercinum 28 k)
- Usædvanlige danske svampefund (Geastrum campestre 39 k)
- En svampehistorie med S
- Landsdelsrapporter
- Anmeldelser: Kantareller, Building Mycology, Dry Rot. The beast in the basement, Die Myxomyceten...., Les Champignons de France, European Polypores, Svampe: Noter og anekdoter
- På svampejagt i London
- Noter om svampenavne (4)
- Galler på Gul Tømmersvamp
- Er Gyldenhat giftig?
- Fonde tilhørende Foreningen til Svampekundskabens Fremme
- Europæisk kongres 1995
- Nyt fra villahaven
- Hvad er Lepiota pseudofelina? (48 k)
-Slægten Træhat, Lignocybe (genus obscura)
-Forgiftningen på Gavnø Slot
- Nyt logo

Forside: Rød Fluesvamp (Amanita muscaria) på parade i vejkant. Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 31:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Boletus satanas
- Diploma holders 1994
- Morels on wood-chips
- Profiles of fungi: Colpoma quercinum
(Colpoma quercinum and Laeticorticium quercinum 28 k)
- Notes on rare fungi (Geastrum campestre 39 k)
- A poetry with S
- Local reports
- Book reviews
- Mushroom-hunting in London
- Notes on fungal nomenclature (4)
- Galls on coniophora puteana
- Is Phaeolepiota aurea poisonous?
- The foundations of the Danish Mycological Society
- European congress 1995
- News from the garden
- What is Lepiota pseudofelina? (48 k)
-Wood-carving figures of mushrooms
-The poisoning from Gavnø castle
- New logo

Front page shows Amanita muscaria.