Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 34:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- Svampe og magi i oldtidens Kina
- Sæsonens art: Blegrød champignon
- Nyt om giftige rørhatte
- Dråbeplettet Mælkehat og Lysrandet Mælkehat (32 k)
- Akvatiske hyfomyceter - svampe tilpasset spredning i rindende vand
- Noter om svampenavne (6)
- Foreningen til Svampekundskabens Fremmes farvekort
- Usædvanlige danske svampefund (Lepiota cingulum 37 k, Russula emeticicolor 32 k)
- Golfkugle (Cyttaria) på New Zealand
- Anmeldelser: Leccinum d'Europe, Mushrooms: poisons and panaceas, Føroyskir soppar, Vokshatte
- Generalforsamling d. 24. februar 1996

Forside: Glade dage på Læsø med det sene efterårs svampe: Ægte Ridderhat (Tricholoma auratum) og Velsmagende Mælkehat (Lactarius deliciosus) anrettet på hatten af Stor Parasolhat (Macrolepiota procera). Foto: Jens H. Petersen, den 16.10.95.

Index of Svampe 34:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Mushrooms and magic in ancient China
- Profiles of fungi: Agaricus semotus
- News on poisonous boletes
- Lactarius blennius and L. fluens (32 k)
- Aquatic hyphomycetes - fungi adapted to dispersal in water
- Notes on fungal nomenclature
- The Danish Mycological Society's Colour-chart

- Notes on rare fungi (Lepiota cingulum 37 k, Russula emeticicolor 32 k)
- Cyttaria in New Zealand
- Book reviews
- General meeting 1996

(Front page shows Tricholoma auratum and Lactarius deliciosus on top of Macrolepiota procera - a mushroomers feast.