Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 39:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Svampene i Skanderborg Dyrehave (Polyporus umbellatus )
- Usædvanlige danske svampefund (Plectania melastoma )
- Anmeldelser (Mælkehatte, Mykologiens historie i Norge, Hygrophorus s.l.)
- Nordisk hekseringstræf i Fredensborg
- Svampeturen til Bornholm 1998
- Symbolske svampesamlere
- Vidste du...
- Slørhattekongressen i Arbois 1998
- Bøgehat - en ny dyrket svamp i handelen
- Landsdelsrapporter
- Sæsonens art: Meldrøjer
- Danske kødkernesvampe 5 - Neobarya parasitica og "Barya" lichenophila
- Sveden Ridderhat (Tricholoma ustale) og Knippe-Ridderhat (T. ustaloides)

Forsidebillede: Heksering af Tåge-Tragthat (Clitocybe nebularis). Foto: Jens Mårbjerg

Index of Svampe 39:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Fungi in Skanderborg Dyrehave (Polyporus umbellatus)
- Notes on rare fungi colllected in Denmark (Plectania melastoma )
- Book reviews
- Nordic mushroom hunters meet in Fredensborg
- Foray in Bornholm 1998
- Symbolic mushroom hunters
- Did you know...
- Cortinarius congress in Arbois 1998
- A new fungus on the market in Denmark
- Regional reports
- Profiles of fungi: Claviceps purpurea
- Danish hypocrealean fungi 5. Neobarya parasitica and "Barya" lichenophila (Neobarya parasitica)
- Tricholoma ustale and T. ustaloides
- New diploma holders
- From the database


Front page shows a fairy ring of Clitocybe nebularis. Photo: Jens Mårbjerg.