Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

 

Indholdsfortegnelse for Svampe 53:
(Links går til eksempler på illustrationer).

Den store svampefestival

Svampefarvesymposium i Haslev

Sæsonens art: Almindelig Bævretop

Soppforeningen i Bergen 100 år

Diplomtagere 2005

Nye eller sjældent rapporterede danske barksvampe (Corticiaceae s.l., Thelephoraceae)

Alvorlig tilbagegang for enge og overdrev

Svampe i poesien

Vidste du . . .

Svampenes navne. 2. Danske navne (paddehatte)

MykoMarathon 2005 – en årsstatus

Anmeldelser (Miniguide Svampe, The genus Hebeloma, The genus Gymnopilus, Russulaceae: Lactarius)

Usædvanlige danske svampefund

Landsdelsrapporter

Forsidebillede: Indgangspartiet fra Svampefestivalen.
Fotos Jens H. Petersen.

Index of Svampe 53:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

The large mushroom festival

Fungi and fibre symposium in Haslev

Profiles of fungi: Exidia plana

The centenary of the Mycological Society
of Bergen

Diploma holders 2005

New or rarely reported corticioid fungi from
Denmark (Corticiaceae, Thelephoraceae)

Serious decline for Danish grasslands

Fungi in poetry

Did you know . . .

Fungal names 2.
Danish vernacular names for agarics

MycoMarathon 2005 – a status

Book reviews

Notes on rare fungi collected in Denmark

Regional reports

Front page is from the mushroom festival 2005, by Jens H. Petersen