Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

Indholdsfortegnelse for Svampe 56:
(Links går til eksempler på illustrationer).

Elfenbens-Rørhat (Suillus placidus) – en immigrant under Weymouth-Fyr og andre femnålede fyrrearter

Svampenes navne. 3. Svenske navne

Svampegastronomi

Sæsonens art: Herkules-Kæmpekølle

Vidste du . . .

Svampeudsigten?

Agarica

Svampeskov

En pinse med 24 nye danske sæksvampe

Slægten Hjulhat (Parasola) i Danmark

Vesterholts Slørhat

Interessante knoldslørhatte fra løvskov i Skandinavien

Usædvanlige danske svampefund

Generalforsamling 25. februar 2007

Forsidebillede: Gulmælket Huesvamp (Mycena crocata).
Fotos Jens H. Petersen.

Index of Svampe 56:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

Suillus placidus – an immigrant under 5-needle white pines in Denmark

Fungal names 3. Swedish vernacular names

Mycogastronomy

Profiles of fungi: Clavariadelphus pistillaris

Did you know . . .

The fungus forecast?

Agarica

Mushroom forest

Late May meeting with 24 new Danish ascomycetes

The genus Parasola in Denmark

Cortinarius vesterholtii

Interesting species of Cortinarius subgenus Phlegmacium from broadleaved forest in Scandinavia

Notes on rare fungi collected in Denmark

General meeting 2007

Front page is Mycena crocata, by Jens H. Petersen