Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

Indholdsfortegnelse for Svampe 57:
(Links går til eksempler på illustrationer).

Foreningens tur til Sverige d. 16-19/9-2007. „Svampejagt på skisportssted“ – Isaberg - Ida Malling & Ole Terney

Svampegastronomi - Flemming Rune

Sæsonens art: Tidsel-Rust - Jens H. Petersen

Vidste du . . . - Flemming Rune

Svampenes navne. 4. Norske navne - Poul Printz

Disse mærkelige mænd - Poul Printz

Nye diplomtagere

Nye trøffelrekorder - Flemming Rune

Ella Brandt 7/9 1940 - 3/10 2007

Munkehat (Melanoleuca) i Danmark - Jan Vesterholt

Usædvanlige danske svampefund

En kolossal heksering - Jens H. Petersen

Nye bøger, etc.

Landsdelsrapporter

Index of Svampe 57:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

Impressions from the Danish Mycological Society´s foray to Isaberg, Sweden

Mycogastronomy

Profiles of fungi: Puccinia punctiformis

Did you know . . .

Fungal names 4. Norwegian vernacular names

These strange men

New diploma holders

New truffle records

Ella Brandt 7/9 1940 - 3/10 2007

The genus Melanoleuca in Denmark

Notes on rare fungi collected in Denmark

A giant fairy ring

New books, etc.

Regional reports

Front page is Coprinellus disseminatus, by Jens H. Petersen