top of page

SVAMPEDAG OG GENERALFORSAMLING Lørdag 25. februar 2023 i Geologisk Museums foredragssal, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K 9:30-10:00 En kop kaffe til dem, der kommer tidligt 10:00-10:40 Jacob Heilmann-Clausen m.fl.: Danmarks Svampeatlas 2.0. Landvindinger, fremtidsudsigter, præmieuddeling til årets svampeatlas-vindere 10:40-11:20 Ulrik Søchting: New age – Laver og krystaller Den kemiske opfindsomhed i lavernes verden rummer megen mystik. Hvor dannes de? Hvordan ser de ud? Og frem for alt: Hvad er de til for? Uanset hvad, så kan vi nyde deres skønhed og systematiske anvendelighed. 11:20-12:00 Anja Julie Huusom: Giftlinjen Giftlinjen er en del af Sundhedsvæsnet og er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp bl.a. i tilfælde af svampeforgiftninger. Personale, der er særligt uddannet inden for forgiftning, sidder klar ved telefonerne døgnet rundt. Hør den områdeansvarlige afdelingslæge fortælle om Giftlinjens arbejde. 12:00-13:00 Frokost uden for foredragssalen Foreningen byder på gratis frokost. Øl og sodavand koster 10 kr. 13:00-14:15 Generalforsamling Se indkaldelse på næste side. 14:15-14:30 Pause 14:30-15:15 Bianca Dené Dunn-Rydh: Filmprojektet ‘Considering Fungi’ Bianca fra Simrishamn i Sverige vil præsentere sit filmprojekt ‘Considering Fungi’, en dokumentarserie om svampes betydning i både naturbeskyttelse, økologisk genopretning og fremtidig skovforvaltning. I samtale med fremtrædende forskere er den med til at sætte fokus på ”hvad kan vi gøre for svampene” frem for ”hvad kan svampene gøre for os”. 15:15-15:30 Pause 15:30-16:15 Lene Lange: Hvordan styrker vi mykologien i Danmark? Ud fra en lang karriere med svampe på KU, AAU, DTU og Novozymes vil professor emeritus Lene Lange give sit bud på, hvordan vi kan styrke mykologien i Danmark og hvordan vi kan sprede visionen om, at svampe kan bidrage til at redde verden. Få et nyt og mere varieret syn på mykologiens muligheder! 16:15-16:30 Gennemsyn af auktionsbøger 16:30-17:45 Bogauktion (bogliste på www.svampe.dk) 18:00- Fællesspisning Der arrangeres fællesspisning efter Svampedagen. Kuvertpris 200 kr. ekskl. drikkevarer. – Ønsker man at deltage i middagen, tilmelder man sig senest lørdag den 16 februar til: Henny Tang Lohse, tlf.: 2446 0223 eller via mail: henny@tanglohse.dk. Betaling for middagen 200 kr. pr. person sker ved frokosttid på Svampedagen. Eventuelle ledige pladser pga. afbud vil blive udbudt til salg efter frokost. DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt planer for det kommende år. 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede årsregnskab og budget for næste år. 4. Beretning om Svampetryks virksomhed og fremlæggelse af årsregnskab. 5. Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for danske medlemmer på 200 kr. og for udenlandske medlemmer til 230 kr. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Steen A. Elborne, Preben Graae Sørensen, Jørn Gry og Thomas Læssøe. Alle er villige til genvalg. 8. Valg af suppleanter. På valg er 2. suppleanten Hanne Petra Katballe. Hanne Petra er villig til genvalg. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant: På valg er revisorsuppleant Birthe Rittig. Birthe er villig til genvalg. 10. Eventuelt.

Hent programmet her. (pdf)

Årsregnskab 2022 - hent her

LCH regnskab 2022 - hent her

Svampefonden regnskab 2022 - hent her

Svampetryks regnskab 2022- hent her

bottom of page