top of page

Østjysk Lokalafdeling
Forårsprogram 2024

Lokale kontaktpersoner:

Jens H. Petersen, Nøruplundvej 2, Tirstrup, 8400 Ebeltoft                                                              2078 4725

Kristian Nielsen, Langgade 23, 8920 Randers NV                                                                             2247 8488

Carsten Brandt, Ærøvej 10b, Funder, 8600 Silkeborg                                                                       2993 1771

Poul Erik Brandt, Kornblomstvej 6, 8381 Tilst                                                                                    5190 9263

Pia Boisen Hansen, Venusvej 24, 8960 Randers SØ                                                                           4181 6722

Claus Hjerrild Pedersen, Nørholtvej 8, 8541 Skødstrup                                                                    2225 7733

Erik Gaarmann, Viby J.                                                                                                                         2242 4234
Anders Harling Lykke, Århus                                                                                                                6133 0192

Torbjørn Borgen Lindhardt, Stærevej 1 2mf. 8600 Silkeborg                                                            2442 5475

Søndag 17. marts: Forårsmøde og generalforsamling.

se nedenfor

Lørdag 4 maj: Ringelmose skov

Vi mødes kl. 11.00 på parkeringspladsen ved Jagtens Hus, Molsvej 34, 8410 Rønde.
Ringelmose skov er varieret med blanding af gamle høj-stammende bøge og ege, kratbevoksning samt områder med nåletræer. Skoven indeholder også skovsø og kildevæld, samt minder fra gamle dage i form af både stendysser og mindesten. Turen går fra parkeringspladsen gennem skoven op mod Bregnet kirke, hvor der er en fantastisk udsigt over Kalø vig. Her finder vi et sted at indtage den medbragte frokost. Turen varer til kl. ca. 14.00.

Husk mad og drikke!

Turleder: Claus Hjerrild Pedersen (tlf. 2225 7733).

Søndag 26. maj: Jenskær og Kjellerup Dal ved Silkeborg

Ekskursion og planlægning af efterårets ture.

Vi mødes kl. 11.00 på den store p-plads ved Kærhus (Gjessøvej 49, 8600 Silkeborg). På turen vil der være mulighed for at se svampe knyttet til mose, kildevæld, sumpskov og gammel urørt bøgeskov. Stedet er kendt for en imponerende bestand af Gul nøkketunge. Landskabet er utrolig smukt og varieret og en tur værd i sig selv.

Husk gummistøvler, mad og drikke!

Efter turen kører vi hjem til Carsten Brandt (Ærøvej 10B, Funder) og planlægger efterårets ture.

Turledere: Carsten Brandt (tlf. 2193 1771) og Torbjørn Borgen (torbjoern.borgen@gmail.com, tlf. 2442 5475).

Lørdag 1. jun: Skærven

Tur til Skærven ved Løsning, mellem Horsens og Vejle.

Vi mødes på P-pladsen midt i skoven kl. 13.00. Vest for jernbanen, lige nord for

jernbanebroen i Løsning, kører man ind ad grusvejen, helt ned til enden af vejen. Stedet er en gammel råstofgrav, og når vejret tillader det, kan der være mange interessante forårssvampe. Af tidligere fund kan nævnes Quelets foldhat, Pokal-foldhat, Vårmusseron, Klor-bægermorkel, Kuløkse, Kogleskæls-knoldskive, Naftalinskorpe, Kvist-tandhat og meget mere. Hvis vi er heldige, kan der findes morkler.

Turledere: Claus Hjerrild Pedersen (2225 7733) og Jette Anitha Hansen (6130 4133).

Mandag 26. august: Mandagsaften nr.1

Se nedenfor om Åbent hus/Mandagsaftener/julemøde, side 21.

 

ØSTJYSK FORÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag 17. marts kl. 14.00 afholder vi det østjyske forårsmøde, der afsluttes med den ordinære generalforsamling for Østjysk lokalforening.

Mødet finder sted i BIO-X lokalerne i bygning 140 på Naturhistorisk Museum med indgang (fra vest) fra Ole Worms Alle.

 

Programmet er følgende:

14.00 Velkomst og svanesang: Jens Maarbjerg

14.10 Pia Boisen fortæller om svampe i Læsten Bakker

Læsten Bakker er et fredet område med fine overdrev vest for Randers, og dele af dem har siden 2019 har været eget af Den Danske Naturfond. Da fondens arealer er offentligt tilgængelige er antallet af fund af sjældne overdrevssvampe steget støt siden overtagelsen. Foredraget vil handle om områdets historik, forvaltning og overdrevssvampe.

14.50 Pause med kaffe og bogsalg

Kun nyheder bliver automatisk medbragt, men hvis der er andre bøger, du ønsker at se nærmere på, kan du kontakte Poul Erik Brandt (tlf. 5190 9263) i god tid før mødet, så han kan bestille dem. Der er ingen købetvang.

15.20 Nogle nye, sjældne og oversete svampe i Nørlund plantage (Ikast-Brande kommune) v. Torbjørn Borgen.

Hovedvægten vil ligge på de sjældne mykorrhizadannende brune pigsvampe, udvalgte slørhatte og ridderhatte, forekomster og økologi, herunder valg af mykorrhizaværter og habitater. Baggrunden er først og fremmest Niels Peter Brøggers (2008-2013) og Frits Sørensens (2019-2023) store feltarbejde, til dels sammen med Torbjørn og andre. Torbjørn har sammenstillet det og vil forsøge at trække nogle tråde ud. 

16.00 Forårsmødet er slut – Vi fortsætter med Generalforsamling i Østjysk Lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

 

Pause

 

16.20 Generalforsamling

Dagsorden:

  • Valg af dirigent

  • Beretning.

       Jens Maarbjerg aflægger beretning for 2023 og fortæller om planer for 2024

  • Regnskab.

       Kasserer Erik Gaarmann fremlægger regnskabsberetning for 2023

  • Indkomne forslag,

       Behandling af indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer.

       På valg er Jens og Claus. Jens genopstiller ikke.

  • Valg af suppleant.

       Torbjørn er suppleant.

  • Valg af revisor og revisorsuppleant.

       Revisor er Marianne Graversen og revisor suppleant er Viggo Hertz.

  • Eventuelt

 

17.30 Fællesspisning

Som afslutning på forårsmødet og generalforsamlingen vil der blive mulighed for at deltage i en fællesspisning. Vi har denne gang aftalt med kokken Line Veggerby, at hun kommer og serverer eksempler på, hvordan hun anvender svampe i madlavningen.

Info vedrørende madbestilling og betaling udsendes senere i forbindelse med et nyhedsbrev, men sæt allerede kryds i kalenderen nu – det bliver garanteret både spændende og lækkert.

 

SVAMPEDAG

Svampedagen bliver søndag den 29. september ved Blommehaven. Mere i næste nummer af ”Svampe”.

 

ÅBENT HUS/MANDAGSAFTENER/JULEMØDE

 

Efterårets mandagsaftener ligger på følgende datoer:

26. august                                   1. mandagsaften

 2. september                              2. mandagsaften

 9. september                              3. mandagsaften

16. september                             4. mandagsaften

23. september                             5. mandagsaften

30. september                             6. mandagsaften

  7. oktober                                  7. mandagsaften

14. oktober                                  8. mandagsaften

21. oktober                                  9. mandagsaften

28. oktober                                 10. mandagsaften

  4. november                             11. mandagsaften

11. november                             12. mandagsaften

  2. december                                  Julemøde

 

Mandagsaftenerne finder sted fra kl. 19.00 til 22.00 i BIO-X lokalerne i bygning

140 på Naturhistorisk Museum, med indgang (fra vest) fra Ole Worms Alle.

 

Mandagsaftenerne er en lejlighed til at mødes om weekendens svampefund, bruge svampeforeningens og hinandens svampebøger, læse i aktuelle tidsskrifter, bruge computernøglen Mycokey, og måske finde en, der kan hjælpe med de mest drilske af de medbragte svampe. Der er flere sæt af 2-bindsværket: ”Nordeuropas svampe” til rådighed. Der er ikke noget decideret fast program hver aften. Arrangementets succes er afhængigt af, at du selv medbringer svampe. Ca. kl. 21.00 holdes en samlet gennemgang af de medbragte svampe, gerne fra de ture, der er holdt i weekenden. Alle er velkomne også deltagerne i begynderkurset.

 

Hvis vi gentager succesen med temaaftener, får mandagsaftenerne et andet forløb end det beskrevne. Se mere i næste nummer af ”Svampe”.

Kontaktperson for mandagsaftener: Claus Hjerrild Pedersen (tlf. 2225 7733)

Begynderkursus østjysk lokalafdeling, september 2024

Kurset henvender sig dels til jer, der er helt nye i svampeverdenen og dels til jer, som måske har samlet de almindeligste spisesvampe i nogle år, men nu gerne vil lære mere.

Kurset består af fire ekskursioner på lørdage og søndage i september i forskellige østjyske skove, og fire kursusaftener på de fire efterfølgende mandage kl. 19 – ca. 21 i Naturhistorisk Museums mødelokaler i Aarhus, hvor der vil være foredrag og gennemgang af de medbragte svampe.

Gebyret for begynderkurset er 225 kr. pr. person og der er plads til max. 25 deltagere. Tilmelding skal ske senest 1. september til Kristian Nielsen og Bodil Vestergaard på krisogbodil@gmail.com. Ved tilmelding bedes man oplyse navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse.

NB: Deltagelse i kurset forudsætter, at man er medlem af Svampeforeningen.

Et medlemskab koster 200 kr. pr. kalenderår for hele husstanden og oprettes ved henvendelse til henny@tanglohse.dk. Efter afsluttet kursus er man fortsat medlem af foreningen og er velkommen til alle svampeture og øvrige arrangementer i både lokal- og landsforeningen. Se nærmere om mulighederne på www.svampe.dk.

Foreløbigt program

Søndag 8. september:               Ekskursion kl. 14 - 16.30

Mandag 9. september:              Foredrag om spisesvampe

Fredag 14. september:              Ekskursion kl. 10 - 13.00

Mandag 16. september:            Foredrag om giftsvampe

Søndag 22. september:             Ekskursion kl. 10 - 13.00

Mandag 23. september:            Foredrag om svampenes voksesteder

Lørdag 28. september:              Ekskursion kl. 14 - 16.30

Mandag 30. september:            Foredrag om Svamperiget

Nærmere oplysning om betalingsform, præcist mødested samt navne på undervisere bliver sendt til de tilmeldte efter deadline.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kristian på tlf. 2247 8488 eller Bodil på tlf. 5186 1178, samt på krisogbodil@gmail.com.

 

bottom of page