top of page

Østjysk Lokalafdeling
Efterårsprogram 2023

Lokale kontaktpersoner:

Jens H. Petersen, Nøruplundvej 2, Tirstrup, 8400 Ebeltoft                                                              2078 4725

Kristian Nielsen, Langgade 23, 8920 Randers NV                                                                             2247 8488

Carsten Brandt, Ærøvej 10b, Funder, 8600 Silkeborg                                                                       2993 1771

Jens Maarbjerg, Sneglebakken 5, 8660 Skanderborg                                                                      4098 0420

Poul Erik Brandt, Kornblomstvej 6, 8381 Tilst                                                                                    5190 9263

Pia Boisen Hansen, Venusvej 24, 8960 Randers SØ                                                                           4181 6722

Claus Hjerrild Pedersen, Nørholtvej 8, 8541 Skødstrup                                                                    2225 7733

Erik Gaarmann, Viby J.                                                                                                                         2242 4234
Anders Harling Lykke, Århus                                                                                                                6133 0192

Torbjørn Borgen Lindhardt, Stærevej 1 2mf. 8600 Silkeborg                                                            2442 5475

 

Lørdag 26. august: Lav-tur ved Moesgård

Vi mødes ved Moesgård Skovmølle på broen over Giber Å kl. 13.20. På turen kigger vi særligt på laver tilknyttet ældre løvskov. Området byder bl.a. på sjældenheder som Gul Prikvortelav og Tyk Prægelav, og også en lang række mere almindelige arter. Intet forudgående lav-kendskab er nødvendigt. Medbring lup.

Turleder: Julie Lisby (6130 0801).

Mandag 28. august: Mandagsaften nr. 1

(Se nedefor).

Onsdag 30. august og søndag 3. september: Aarhus Festuge – svampetur

Vi forventer, at der i forbindelse med Aarhus Festuge og i samarbejde med kokken Line Veggerby vil være to svampeture fra Ørnereden.

onsdag 30. august kl. 17.00. (Anders, Claus og Erik deltager)

søndag den 3. september kl. 11.00 (Anders deltager)

NB! Tilmelding vil være obligatorisk og forventes at skulle foretages via Festugen.
Turledere: Claus Hjerrild Pedersen (2225 7733) og Anders Lykke (6133 0192)

Fredag 1. september: Vild hyggelig fredag – Naturen som spisekammer

Vi deltager igen i år i Aarhus kommunes arrangement ’Vild hyggelig fredag’ i festugen, hvor vi vil stå klar med svampeudstilling på Bispetorvet ved den grønne ambassade fra kl. 14 – kl. 17.

Fredag 1.- søndag 3. september: Grindsted

Weekendtur med Bodil og Kristian, (forårsprogram side 5).

Mandag 4. september: Mandagsaften nr. 2

(Se nedenfor).

Lørdag 9. september: Ørsted Plantage på Norddjursland kl. 14.00 - ca. 16.30

Mødested: P-pladsen til højre for vejen, ca. 300 meter sydøst for indkørslen til Ørsted Kærvej 12C, 8950 Ørsted. P-pladsen ligger lige overfor ”Disc golf” banen i Ørsted (56.493380, 10.350092).

Vi går en tur i plantagen, som byder på et varieret landskab, hovedsagelig med nåleskov, men også de hedeagtige Ørsted Bakker, samt lidt blandet løvskov. Medbring evt. kaffe/te, som kan nydes under gennemgangen af svampene efter turen.

Turledere: Kristian Nielsen (2247 8488) og Bodil Vestergaard (5186 1178).

Søndag 10. september: Skivholme Præsteskov med Begynderholdet.

Mandag 11. september: Mandagsaften nr. 3

Begynderholdet. Foredrag om spisesvampe.

Se nedenfor).

Lørdag 16. september: Hårup Sande med Begynderholdet

Søndag 17. september: Svampedag ved Blommehaven kl. 10-16

Svampeforeningen holder hvert år i september en svampedag i skovene syd for Århus, hvor man kan finde mange forskellige svampe.

Også i år har Blommehaven Camping stillet deres festrum til rådighed for os.

Fra kl. 10.00 er alle velkomne til at besøge os og se en udstilling af de svampe, der er fremme. Man kan få en svampesnak med de fremmødte eksperter og købe bøger fra foreningens bogsalg.

Kl. 11.00 og 13.00 vil der udgå svampeture fra Blommehaven.

Kl. 15.00 vil der være en gennemgang af de udstillede svampe med vægt på de giftige og spiselige.

Arrangementet er rettet mod alle interesserede – begyndere og mere øvede.

Kom og se på mangfoldigheden i svamperiget og tag gerne svampe med til nærmere bestemmelse.

Mandag 18. september. Mandagsaften nr. 4

Begynderholdet. Foredrag om giftsvampe

Diplomprøve. Der afholdes diplomprøve for de tilmeldte deltagere

(Se nedenfor).

Lørdag 23. september: Skanderborg Dyrehave med Begynderholdet

Søndag 24. september: Skivholme Præsteskov kl. 10.00

Skoven grænser op til et af Frijsenborgs skovområder, men er ikke omfattet af restriktioner. Der er mange ældre bevoksninger af eg, bøg og nåletræer under vekslende jordbundsforhold. Tidligere er der fundet adskillige arter af rørhat, trompetsvamp, oksetunge og skørhat.

Tilgang. Kommer man fra Aarhus kører man ad Viborgvej til Lading, hvor man drejer til venstre ad Poppelgårdsvej til Skivholme. Her drejer man til højre ad Skyttehusvej. Der er P-plads til højre ud for vejen til nr. 15-17.

NB. Der kan være fugtigt, så tag passende fodtøj på.

Turleder: Anders Lykke (6133 0192).

Mandag 25. september: Mandagsaften nr. 5

Begynderholdet. Foredrag om svampenes voksesteder

Lørdag 30. september: Ørnereden med Begynderholdet

Søndag 1. oktober:   Overdrevssvampe i Læsten Bakker

kl. 13.00 - ca. 16.00., Danmarks Naturfond købte i 2019 store arealer af Læsten Bakker, som nu er offentlig tilgængelig. Her er bl.a. kendt fine arter af vokshatte. Skarlagen vokshat, Jensens vokshat, gulgrøn vokshat og den sjældne rødblad Entoloma madidum. Hvis vejret er med os kan vi være heldige at finde nogle af dem på den fede bakke ud mod Engtoften. 

Mødested: P-pladsen på vestsiden af Engtoften syd for adressen Engtoften 29, 8920 Randers NV.

Medbring. Svampeske, gode vandresko/støvler og gerne en kaffe/te til efter turen hvis vejret er til det.

Tilmeldning til Pia er nødvendig og skal ske senest den 28/9. (dette for at sikre information til deltagerne, hvis turen eventuelt må aflyses).

Skriv til Pia hvis du vil køre med fra f.eks. Århusvej/Paderup Boulevard i Randers (bus 118 fra Århus).

Turleder: Biolog Pia Boisen Hansen,4161 6722,email venusvej24@gmail.com

Mandag 2. oktober: Mandagsaften nr. 6

Begynderholdet og hvem der ellers har lyst. Foredrag om Svampelivet.

(Se nedenfor).

Mandag 9. oktober: Mandagsaften nr. 7

(Se nedenfor).

Lørdag 14. oktober:  Vindum Skov vest for Bjerringbro

Kl.11.00 - ca. 14.00. Mødested: Vi mødes kl.11 på Horsdalsvej - første P-plads på højre side - efter indkørsel fra Sønder Rind Vej.

Skoven er stor og vi følger denne gang en ny rute gennem løv- og nåleskov, som vores guide Louise har planlagt.

Forhåbentlig finder vi mange svampe, både til gryden og ellers bare til at kigge på.

Medbring kurv og kniv til turen og vi spiser vores medbragte madpakker undervejs.

Til sidst gennemgår vi svampene og sorterer dem efter spiselighed.

Turleder: Claus Hjerrild Pedersen (2225 7733)

Søndag 15 oktober: Heldagsekskursion til den statsejede Gludsted Plantage

Kl. 10-15. Mødested: P-plads, som ligger ved hovedvej 13 (koordinater. Bredde 56.096795 Længde 9.365351). Kørselsvejledning. Hvis man tager Herning motorvejens kryds ved hovedvej 13 som udgangspunkt, skal man køre ca. 3,5 km sydpå ad A13. Her skal man være opmærksom på P-pladsen ved vejens højre side.

Medbring. mad og drikke, kniv., lup og evt. kurv

Vi har tidligere besøgt andre dele af Gludsted plantage. Vi vil også denne gang overvejende undersøge nåleskov, domineret af rødgran. Af spisesvampe kan nævnes kantarel, tragt-kantarel kan forekomme i umådelige mængder, hvis forholdene er optimale. Almindelig pigsvamp, brunstokket og spiselig rørhat. Er vi heldige finders også mere sjældne pigsvampe.

Ledere: Torbjørn Borgen (2442 5475), torbjoern.borgen@gmail.com og Anders Lykke (6133 0192).

Mandag 23. oktober: Mandagsaften nr. 8

(Se nedenfor)

Mandag 30. oktober: Mandagsaften nr. 9

(Se nedenfor)

Mandag 4. december: Julemøde

Vi mødes kl. 19.00 til det traditionsrige julemøde, hvor vi dels planlægger forårets arrangementer, dels ser de medbragte digitale billeder (medbring på USB) af årets oplevelser over lidt mundgodt. Husk maks. 20 billeder pr. person!

Igen i år laver vi en anonym fotokonkurrence over de bedste af dette års billeder. Bemærk at konkurrencereglerne er ændrede i forhold til tidligere år!

Du kan i år deltage med max. 4 billeder i kategorien ”Mit bedste svampebillede”.  Der vil være præmie til de 4 bedste billeder. Har du digitale billeder, så send dem som billedfiler (JPEG) i højest mulig opløsning (ikke i en samlet PowerPoint præsentation eller PDF-fil) til Benjamin N. Bording senest fredag 24 november (benjamin_nb@hotmail.com).

Da fotokonkurrencen er en del af det sociale arrangement, kan man kun deltage i fotokonkurrencen, hvis man er til stede ved julemødet.

Mødet finder sted på Naturhistorisk Museum (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle).

Kontaktperson: Jens Maarbjerg (4098 0420).

 

ÅBENTHUS/MANDAGSAFTENER

Dette efterår begynder rækken af mandagsaftener den 28. august og slutter den 30. oktober. Mandagsaftenerne finder sted fra kl. 19.00 til 22.00 i BIO-X lokalerne i bygning 140 på Naturhistorisk Museum, med indgang (fra vest) fra Ole Worms Alle.

Mandagsaftenerne er en lejlighed til at mødes om weekendens svampefund, bruge svampeforeningens og hinandens svampebøger, læse i aktuelle tidsskrifter, bruge computernøglen Mycokey, og måske finde en, der kan hjælpe med de mest drilske af de medbragte svampe. Der er 5 sæt af 2-bindsværket. ”Nordeuropas svampe” til rådighed.

Der er ikke noget decideret fast program hver aften. Arrangementets succes er afhængigt af, at du selv medbringer svampe. Ca. kl. 21.00 holdes en samlet gennemgang af de medbragte svampe, gerne fra de ture, der er holdt i weekenden. Alle er velkomne også deltagerne i begynderkurset.

Kontaktperson for mandagsaftener; Jens Maarbjerg (4098 0420)

(maarbjerg.jens@gmail.com).

Begynderkursus Østjysk Lokalafdeling, sep-okt

Kurset består af fire ekskursioner og fire kursusaftener og henvender sig dels til jer, der er helt nye i svampeverdenen og dels til jer, som måske har samlet de almindeligste spisesvampe i nogle år, men gerne vil lære mere.

Ekskursionerne foregår på lørdage og søndage i sep.-okt. i forskellige østjyske skove. Kursusaftenerne ligger på de fire efterfølgende mandage kl. 19 – ca. 21 i Naturhistorisk Museums mødelokaler i Aarhus, hvor der vil være foredrag og gennemgang af de medbragte svampe.

Gebyret for begynderkurset er 225 kr. pr. person. Tilmelding senest 1. september til Kristian Nielsen og Bodil Vestergaard på krisogbodil@gmail.com. Ved tilmelding bedes man oplyse navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse.

NB. Deltagelse i kurset forudsætter, at man er medlem af Svampeforeningen. Er man ikke det, sker det ved henvendelse til henny@tanglohse.dk (medlemskab koster 200 kr. årligt pr. husstand). Efter afsluttet kursus er man fortsat medlem af foreningen og er velkommen til alle svampeture og øvrige arrangementer i både lokal- og landsforeningen. Se nærmere om mulighederne på www.svampe.dk.

 

Program (ret til ændringer forbeholdes)

Søndag 10. september:   Tur til Skivholme Præsteskov kl. 14 -16.30

Mandag 11. september:  Foredrag om spisesvampe

Lørdag 16. september:    Tur til Hårup Sande, kl. 10 - 13.00 

Søndag 17. september:   Svampedag ved Blommehaven. Svampedagen er ikke en

                                           del af kurset, men man er velkommen til åbent hus.

Mandag 18. september:  Foredrag om giftsvampe

Lørdag 23. september:    Tur til Skanderborg Dyrehave kl. 10 - 13.00

Mandag 25. september:  Foredrag om svampenes voksesteder

Lørdag 30. september:    Tur til Ørnereden. kl. 10 - 13.00

Mandag 2. oktober:         Foredrag om Svamperiget

 

Nærmere oplysning om betaling, mødetid og -sted samt undervisere bliver sendt til de tilmeldte efter deadline.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kristian på tlf. 2247 8488 eller Bodil på tlf. 5186 1178, samt på mailadresse krisogbodil@gmail.com

 

bottom of page