top of page

FRIESIA

Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Meddelelser...Friesia var foreningens tidsskrift i perioden 1932-1987, efterfulgt af SVAMPE fra 1980 og fremefter. Men før disse udkom, lidt uregelmæssigt, sikkert på grund af krigen og dens eftervirkninger, i perioden 1912-1930 et lille medlemsblad kaldet “Meddelelser fra Foreningen til Svampekundskabens Fremme”. Da foreningen begyndte at udgive “Friesia” blev “Meddelelser” stoppet, men egentligt foreningsstof (referater, meddelelser og andre notitser) blev nu udgivet i en serie meddelelser, nu kaldet “ny række”, der udkom som et supplement til “Friesia”.

“Proceedings from the danish mycological society” was the first publication series from the society, published, in danish, in the period 1912-1930. It contained small papers plus information and announcements from the society. The proceedings can be downloaded as pdf documents here."

eu_free_access.jpeg

Disse meddelelser er inkluderede i de digitaliserede udgaver af Friesia, der ligeledes er tilgængelige her.

 

I perioden 1970 til 1978 blev der udgivet en serie meddelelser, én gang om året, i stencileret udgave. De er også tilgængelige her i en indscannet udgave og er OCR-behandlede.

MEDDELELSE 1913
bottom of page