top of page

MYCELIET nyhedsbrev

Skærmbillede 2022-07-21 kl. 13.29.38.png

MYCELIET ER Svampeforeningens nyhedsbrev.  Et kontaktorgan for alle, der er med til at organisere og afholde foreningens mange aktiviteter fra Gedser til Skagen, bl.a. lokalforeningernes kontaktpersoner, foreningens udvalg, studiegrupper, turledere og andre, der ofte giver en hånd med.

Nyhedsbrevet er blevet til ud fra et ønske i foreningens bestyrelse om at skabe bedre kontakt mellem de mange arbejdsgrupper og lokalafdelinger, vi har. Vi vil gerne give information om nye  tiltag og beslutninger fra bestyrelsen, og ikke mindst skaffe plads til at ”lufte” ideer til fælles udvikling og forberedelse, inden de annonceres for den brede medlemsskare i det halvårlige program.


’Myceliet’ udsendes i elektronisk form – med tvangfrie mellemrum – og indtil videre redigeres det af formanden. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg, f.eks. forslag til fælles arrangementer, ønsker eller tilbud om hjælp til aktiviteter, eller blot gøre opmærksom på særlig interessante eller usædvanlige tiltag rundt om i landet.

Nyhedsbrevet er et supplement til de øvrige elektroniske fora, der findes på foreningens hjemmeside, og selv om det kan virke lidt mere bindende at fremsætte idéer i ’Myceliet’, er det helt i orden at være visionær, uden at det forpligter. Jeg håber, at mange tør bidrage til dette uformelle forum. Selv vil jeg være med til at formidle bestyrelsesbeslutninger og måske – hvis lokalafdelingerne ikke selv gør det – ind imellem påpege særlige aktiviteter rundt om i landet.

Med de bedste hilsner
Flemming Rune

UDGIVNE NYHEDSBREVE

Myceliet Nr24 - januar 2024

Myceliet Nr23 - august 2023

Myceliet Nr22 – december. 2022

Myceliet Nr21 – juni 2022

Myceliet Nr20 – november 2021

Myceliet Nr19 – juni 2021

Myceliet Nr18 – november 2020

Myceliet Nr17 – juni 2020

Myceliet Nr16 – december 2019

Myceliet Nr15 – september 2019

Myceliet Nr14 – januar 2019

Myceliet Nr13 – september 2018

Myceliet Nr12 – december 2017

Myceliet Nr11 – august 2017

Myceliet Nr10 – december 2016

Myceliet Nr9 – oktober 2016

Myceliet Nr8 – december 2015

Myceliet Nr7 – september 2015

Myceliet Nr6 – december 2014

Myceliet Nr5 – august 2014

Myceliet Nr4 – september 2013

Myceliet Nr3 – januar 2013

Myceliet Nr2 – juni 2012

Myceliet Nr1 – januar 2012

bottom of page