top of page

Digitalt Arkiv

Olaf Galløes arbejder om lichener, inklusive hans hovedværk her i 10 bind, er blevet indscannet og tilgængeliggjort af Statens Naturhistoriske Museum. Værket kan hentes her. (Åbner nyt vindue)

 

I dette store værk i 10 bind beskrev Galløe  strukturen af et eller flere individer af hver liken-art og illustrerede dem med smukke tegninger og akvareller. Værket blev bekostet af Carlsbergfondet.

Statens Naturhistoriske Museum opbevarer Galløes håndskrevne originalmanuskripter og de tilhørende originale plancher. De meget detaljerede tegninger og akvareller viser Galløes enestående kunstneriske talent og store omhu og akkuratesse i arbejdet, hvilket hans sirlige håndskrift også vidner om.

Værkets 10. bind blev udgivet posthumt, redigeret af M. Skytte Chistiansen.

Olaf_Gallooe_2_140px.png
Gallooe_OrigPlach10-50_crop.jpeg
bottom of page