top of page

Diplomprøve

(Revideret tekst til DIPLOMPRØVE: ”Almene Bestemmelser” Vedtaget på Bestyrelsens møde 5. juni 2021 ALMENE BESTEMMELSER)

 

Afholdelse af diplomprøve

Foreningen til Svampekundskabens Fremmes (Svampeforeningens) diplomprøve afholdes hvert år i september eller oktober i København og Århus forudsat tilstrækkelig tilmelding, men kan også – efter accept fra foreningens bestyrelse – afholdes andre steder. Erhvervelsen af diplomet koster 100 Kr. Går man op til prøven uden at bestå betales 50 Kr.

 

Diplomprøvekommissionen

Ansøgeren bedømmes af en diplomprøvekommission på tre personer, udpeget af foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan uddelegere denne kompetence til lokalforeningerne. Prøven former sig som en gennemgang af indsamlede svampe, som de ville blive præsenteret under en ekskursion. Der lægges vægt på, at dette foregår så realistisk som muligt.

 

Ansøgeren præsenteres derfor for et blandet udvalg af de arter, der er tilgængelige på netop denne dag, uden smålig skelen til, om de findes på nedenstående liste eller ej. Prøvens resultat er enten “bestået” eller “ikke bestået”. Afgørelsen kan ikke ankes. Kun Svampeforeningens medlemmer kan indstille sig til diplomprøven. Hvis man ikke består første gang, kan man godt indstille sig til prøven flere gange.

Formålet

Ved diplomprøven skal det dokumenteres, at ansøgeren er i stand til sikkert at lede en svampeekskursion. Ved diplomprøven lægges der derfor vægt på, at ansøgeren på en afrundet og sikker måde kan videregive, hvordan man kender de almindelige arter, som ofte samles på svampeekskursionen, men med særlig vægt på betydningsfulde spise- og giftsvampe. Det er vigtigt, at ansøgeren ikke blot kan bestemme arterne, men at han/hun også kan pege på, hvilke kendetegn, der gør denne bestemmelse mulig. Ved kendetegn forstås hér karakterer, som sporefarve, lameltilhæftning, tilstedeværelse/fravær af fællessvøb og lamelsvøb, væksttidspunkt, voksested, evt. vært, lugt, farve etc.

 

Da der findes over 3000 arter af storsvampe i Danmark, er det endvidere vigtigt, at ansøgeren, på betryggende vis, kan håndtere at blive præsenteret for arter, han/hun ikke kender.

 

Ansøgeren skal kende de arter, som er anerkendte spisesvampe, dvs. svampe som i nyere dansksprogede svampebøger af fagpersoner anerkendes som spisesvampe. Desuden skal ansøgeren kende de grundlæggende regler for tilberedning af spiselige svampe.

 

Ansøgeren skal generelt anbefale, at svampe skal tilberedes før indtagelse. Mange spisesvampe kan efter indtagelse i rå tilstand give overfølsomhedsreaktioner og nogle tilmed forgiftninger, fx morkler, indigorørhatte og Orange Skælrørhat.

 

Ansøgeren skal kende de farligste giftsvampes forgiftningssymptomer og mulighed for forveksling med spisesvampe.

 

Ansøgeren skal også kunne vurdere, om en svamp, på grund af forrådnelse, larveangreb eller lignende, er uegnet til spisebrug.

I folderen fra Svampeforeningen og Fødevarestyrelsen ”Ka’ de spises” findes de 5 svamperåd, som bør kendes. Klik på billedet for at se og hente folderen.

De 5 svamperåd er:

  1. Spis kun svampe, du kender 100 %

  2. Spis kun anerkendte spisesvampe

  3. Brug kun friske svampe til madlavning og nedkøl eventuelle madrester straks

  4. Begynd altid med en lille portion af en ny spisesvamp – så kan eventuel overfølsomhed vise sig i mindre smertende omfang

  5. Spis ikke svampe rå, da mange svampe så kan give ubehag.

 

Derudover forventes det, at ansøgeren har en vis indsigt i svampenes biologi og deres rolle i naturens kredsløb.

Svampelisten generelt

Efterfølgende gives en liste over arter, artsgrupper og slægter, som ansøgeren forventes at kunne kende og bestemme med rimelig sikkerhed. Det er nødvendigt, at ansøgeren kan bestemme de vigtigste giftige arter med 100% sikkerhed. Enkelte forvekslinger mellem ugiftige arter kan derimod accepteres. Svampearter uden for listen behøver ansøgeren ikke at kunne navngive, men han/hun skal kunne afgøre, om en forelagt svamp hører til listens arter, artsgrupper eller slægter. Det er tilstrækkeligt at kende de danske navne på arterne, artsgrupperne og slægterne i den nedenstående liste. Man bør dog vide, at svampearternes danske og videnskabelige (latinske) navne almindeligvis er todelte, og dermed angiver både slægt og art. Der kræves ikke kendskab til svampenes videnskabelige navne. Nogle nyere synonymer er angivet i parentes.

 

Listens danske og videnskabelige navne er dem, der findes i svampedatabasen på Svampeatlas.dk: https://svampe.databasen.org/checklist/

Se og hent diplomprøvens svampeliste her. Åbner som pdf i nyt vindue.

Skærmbillede 2022-08-11 kl. 10.46.30.png
bottom of page