top of page

Hekseringen

Kontaktpersoner:

Anne Storgaard                       astorgaard053@gmail.com

Anne Toft                                 annetoft.toft@gmail.com

Anne-Marie Madsen               post@moselsvinget.dk

Else Meier Andersen              ´

Inger Gregersen                     

Jacob Ryge                             

Jørn Kofod                              

Lis Gottlieb                             

Hekseringen er en gruppe under lokalafdelingen Sjælland, der arrangerer onsdagsture i sæsonen fra midten af august til slutningen af oktober, for interesserede medlemmer af foreningen, der kan tage sig en fridag. Turene gennemføres uanset vejret. De fundne svampe gennemgås undervejs, der bliver ikke nogen samlet gennemgang af svampene ved turenes afslutning.

bottom of page