top of page

Rettelser til publikationer

Danske storsvampe, Basidiesvampe Petersen, J. H. & J. Vesterholt (red.), Gyldendal 1990 Følgende meningsforstyrrende fejl er fundet i bogen: Bemærk at oplagte stavefejl og slagfejl ikke er medtaget i listen. SidePunktKommentar 5915øverst – skal ikke vise til 15 men 16 694nederst – skal ikke vise til 13 men 14 7247nederst – skal ikke vise til 47 men 48 12867ved henvisningen til illustrationen i Phillips af sveden sodporesvamp skal der stå P236, ikke P230 2117henvisningen til P114 rettes til P113 2199nederst – skal lyde “Lugt melagtig eller ubetydelig” 21910lugtkarakter udgår 249øverst: det latinske navn for Tørhat staves Xeromphalina 275-276Det latinske navn for Hohenbuehelia er fejlstavet under arterne 416Det latinske navn for lys elle-knaphat staves “escharoides” 44640illustrationshenvisningen “ML49″ rettes til “MJ49″ 4589Henvisningen til C. cessatii (RH468) er til billedet af C. inhonestus 46610nederst, efter semikolon – skal lyde: “frugtlegemer kraftige eller spinkle” 4696nederst – skal lyde: “Hat anderledes farvet, evt. broget med iblandede violette nuancer” 47813henvisningen til citronbladet slørhat skal vise til side 481, ikke side 471 4854illustrationshenvisningen til P87 under rosamælket mælkehat slettes 49013skal lyde: Øverst: “Hat rosa eller med tydelige ringzoner”, nederst: “hat rosagrå til gråbrun eller rødbrun, uden tydelige ringzoner” 49210henvisning til pkt. 11 rettes til pkt. 12, henvisning til pkt. 12 rettes til pkt. 11 5123nederst – skal ikke vise til 8 men til 11 523øverst: “Mycologia” erstattes af “The Mycologist” 541henvisning til Auriculariopsis side 91 mangler

Slægten Hygrocybe, Boertmann, D. (Første tryk) Side 12: Fig. 1 er erstattet af en forkert figur, der viser lamellerne trama af underslægten Hygrocybe, det samme som i fig. 10. Fig. 1 skulle have vist en tør cutis. Side 16: Subgenus Hygrocybe Bon skal være Subgenus Hygrocybe . (Ingen forfatter, da det er et autonym). Side 19: Tekst til Fig. 11: Sidste linje: Ændr unumbekræftet til at læse uforbedret Side 21: Linje 4: ændre (s. 28) for at læse (s. 29) Side 21: Nøgle A, linje 4 nedefra: ændre H. vedbliver (...) for at læse H. vedbliver (...), s. 152 Side 26: Nøgle C, linje 10 nedefra: ændre H. vedbliver (…) for at læse H. vedbliver (…), s. 152 Side 27: Nøgle C, linje 19: ændre (se nøgle G, s. 32) for at læse (se nøgle G: 20-26, s. 34) Side 27: Nøgle D, linie 3 nedefra: ændre H. vedbliver (…) for at læse H. vedbliver (…), s. 152 Side 28: Nøgle D ændre #20 og 21 til at læse : 20Pileus halvkugleformet, konveks, applaneret eller bredt konisk, orange til rødlig, ofte falmende til gullig21 Pileus normalt umbilicate, gul22 21Pileus konveks, halvkugleformet eller applanat, rødlig udtørrende til gullig; stipe orange til gulH. constrictospora, s. 100 Pileus konveks til bredt konisk, 3-10 mm bred, orange udtørrende til cremehvid; lameller orange-gule; stav 8-20 mm lang (se også nøgle Europa G: 2, s. 32). Kun én optegnelse i (i England; for en detaljeret beskrivelse, se Reid 1972, s. 4).H. aurantia Murrill 22(som 21 i original) Side 29: Linje 12: ændre nøgle F, s. 30 for at læse Tast F, s. 31 Side 32: Linje 16 (nøgle G #2: 1): ændre (se også nøgle B: 26) for at læse (se også nøgle B: 26, s. 25) Side 32: Linje 18 (nøgle G #2: 2): ændre (se også nøgle D: 28) for at læse (se også nøgle D: 20, s. 28) Side 36: Linje 5: ændre lacmus for at læse flavipes Side 36: Tilføj til listen over feltkarakterer: Lugter som hvidløg (meget svag): H. helobia Lugter stærkt og som cedertræ eller russisk læder: H. russocoriacea Side 44: Anden linje i Distribution and ecology ændre Orton (1980) for at læse Orton 1987 Side 46: Anden linje nedefra: ændre lawrensei for at læse lawrencei Side 57: (H. lacmus): tilføje plet til Grønland på udbredelseskort. Side 58: Sidste linje: ændre arte for at læse er Side 59: (H. flavipes): fjern plet fra Grønland på udbredelseskort. Side 66: Tredje linje: ændre herb. E at læse urt. K. Side 86: 5. linje nedefra: ændre Alsaka for at læse Alaska Side 94: Kombinationen Hygrocybe splendidissima (PD Orton) Svrcek er taget fra Bon 1990 og den kan ikke bekræftes, den korrekte kombination er Hygrocybe splendidissima (PD Orton) MM Moser. Side 103: Sidste linje: ændre fortolkning til at læse fortolke Side 118: Øverste linje: ændre (Bres.) Sanger til at læse (Bres.) FH Møller Side 118: 4. linje: Tilføj til SYN.: Hygrocybe marchii (Bres.) Singer Side 119: Første linje: ændre fortolkningen for at læse beskrivelsen Side 119: Sidste linje: ændre mangler en erfaring for at læse manglende erfaring Side 179: 13. linje: ændre wei sporigen for at læse weisßporigen Boertmann, D. 1995. Slægten Hygrocybe. – Dansk Mykologisk Selskab. 2. tryk. Side 12: Fig. 1 er erstattet af en forkert figur, der viser lamellerne trama af underslægten Hygrocybe, det samme som i fig. 10. Fig. 1 skulle have vist en tør cutis. Side 16: Subgenus Hygrocybe Bon bør være Subgenus Hygrocybe. (Ingen forfatter, da det er et autonym). Side 21: Nøgle A, linje 4 nedefra: ændre s. 152 til at læse s. 152 Side 36: Linje 5: ændre lacmus for at læse flavipes Side 36: Tilføj til listen over feltkarakterer: Lugter som hvidløg (meget svag): H. helobia Lugter stærkt og som cedertræ eller russisk læder: H. russocoriacea Side 44: Anden linje i Distribution and ecology amend (Orton 1980) for at læse (Orton 1987) Side 46: Anden linje nedefra: ændre lawrensei for at læse lawrencei Side 58: Sidste linje: ændre arte for at læse er Side 66: Tredje linje: ændre herb. E at læse urt. K. Side 94: Kombinationen Hygrocybe splendidissima (PD Orton) Svrcek er taget fra Bon 1990 og den kan ikke bekræftes, den korrekte kombination er Hygrocybe splendidissima (PD Orton) MM Moser. Side 118: 4. linje: Tilføj til SYN.: Hygrocybe marchii (Bres.) Singer Side 179: 13. linje: ændre weisporigen til at læse weißsporigen David Boertmann, februar 1998

Vokshatte, Boertmann, D. 1995 Side 12: Fig. 1 er desværre blevet forbyttet, så den er kommet til at vise lameltrama fra underslægt Hygrocybe, samme som Fig. 10. Fig. 1 skulle have vist en tør cutis. Side 16: Underslægt Hygrocybe Bon skal være underslægt Hygrocybe . (ikke efterfulgt af et navn, da det er et autonym). Side 24: Indgangsnøgle punkt 3 (6. linie fra neden): Nøgle D, side 29 ret til Nøgle D, side 30. Side 29: Nøgle C punkt 12 (8. linie fra neden): se nøgle F: 14, side 36 ret til se nøgle F: 14, side 35. Side 31: Nøgle D punkt 20-21 erstattes med følgende: 20Hat halvkugleformet, hvælvet, bredt kegleformet til affladet, orange til rødlig21 Hat som regel navleformet og gullig; kun i arktiske og alpine egne22 21Hat halvkugleformet, hvælvet til affladet, rød afblegende til gul; stok orange til gulKoralrød Vokshat, side 100 Hat hvælvet til bredt kegleformet, 3-10 mm bred, orange afblegende til hvidlig; lameller orange-gule; stok 8-20 mm lang (se også Nøgle G, side 35). Kun fundet en gang i Europa (se nærmere i Reid 1972, side 4.) H. aurantia Murrill 22(som punkt 21 i originalen) Side 32: Indgangsnøgle punkt 3 (linie 13): Nøgle F, side 33 ret til Nøgle F, side 34 Side 39: Tilføj til listen over feltkarakterer: Lugt som hvidløg, men svag: hvidløgs-vokshat Lugt stærk og som ruslæder eller cedertræ: ruslæder-vokshat Side 44: Linie 10 fra neden: Orton (1980) skal være Orton (1987) Side 46: Næstsidste linie: lawrensei skal være lawrencei Side 57: Gråviolet Vokshat, udbredelseskortet: tilføj plet på Grønland. Side 59: Gulfodet Vokshat, udbredelseskort: fjern plet fra Grønland. Side 66: Tredie linie: herb. E skal være herb. K. Side 94: Kombinationen Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) Svrcek stammer fra Bon 1990, men den er tilsyneladende ikke rigtig, derfor skal kombinationen Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser bruges Side 108: Rødbladet vokshat: 7. linie med basionym: tilføj , 1976 efter 462 Side 118: Bredbladet Vokshat, 2. linie: Hygrocybe marchii (Bres.) Singer skal være Hygrocybe marchii (Bres.) F.H. Møller Side 120: Voksgul vokshat, 5. linie: vitellinoides skal være vitellinoides Side 167: Navne på kortet er desværre engelske, men burde være let genkendelige. David Boertmann, feb. 1998

bottom of page