Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 42:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Ægte Ridderhat ­ kendetegn og forvekslingsmuligheder
- Vidste du . . .
- Sæsonens art: Boldkaster
- Usædvanlige danske svampefund (Poronia erici 50 k)
- Spiselig Rørhat ­ kendetegn og forvekslingsmuligheder
- Slægterne Nemania, Euepixylon og Kretzschmaria i Danmark
- Svampeforgiftninger i 1998 og 1999
- Anmeldelser (Politikens guide til Danmarks svampelokaliteter, Pupiit, Ordbog over danske navne på plantesygdomme)
- Svampe på bøgestammer ­ indikatorer for værdifulde løvskovslokaliteter (Flammulaster muricatus 50 k)
- Tyndkødet Hussvamp og Almindelig Guldgaffel som årsag til kerneråd i douglasbevoksning
- Kvælstofnedfald og tilbagegang for svampe på mager bund
- Tordenskjolds soldater ­ en uddøende race?
- Svampeforeningens bibliotek
- Om tilladelse til ekskursioner i statsskovene
- Generalforsamling 22. februar 2000

Forsidebillede: Regnvåde eksemplarer af Sommer-Rørhat (Boletus reticulatus). Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 42:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Tricholoma equestre, characteristics and look-alikes
- Did you know . . .
- Profiles of fungi: Pilobolus spp.
- Notes on rare fungi collected in Denmark (Poronia erici 50 k)
- Boletus edulis, field-marks and look-alikes
- Danish species of Nemania, Euepixylon and Kretzschmaria
- Poisonings in Denmark caused by fungi in 1998 and 1999
- Book reviews
- Fungi on beech logs ­ indicators of habitat quality (Flammulaster muricatus 50 k)
- Serpula himantioides and Calocera viscosa as the cause of butt rot in a stand of Pseudotsuga menziesii
- Nitrogen deposition and decline of fungi on poor and sandy soils
- Announcement for volunteers
- The library of The Danish Mycological Society
- Rules for excursions in state forests
- General meeting 2000

Front page shows Boletus reticulatus. Photo: Jens H. Petersen.