Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 32:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- Resultatet af logo-konkurrencen
- Sæsonens art: Børstefod
- Øland - et mekka for svampeinteresserede
(Limacella delicata var. vinoso-rubescens 46 k)
- En sjælden indendørs trøffel
- Flere erfaringer med Satans Rørhat
- Nyt fra villahaven (II)
- Anmeldelser: Ascomyceten im Bild, Microfungi, Svampe i Fyns Amt, Det russiske soppkjøkken
- Tre almindelige, danske trøfler
- Introduktion til svampefarver
- Usædvanlige danske svampefund
- Frugtlegemproduktion og udbredelse af Klidhat (Rozites caperatus) i Tisvilde Hegn
- Hvad koster det at have naturen til at gro i naturen?
- Noter om svampenavne (5)(Suillus aeruginascens 48 k)
- Danske kødkernesvampe (3). Slægten Selinia (Selinia pulchra 43 k)
- F. H. Møller og Satans Rørhat
- Generalforsamling 1995

Forsidebillede: Priksvamp (Poronia punctata) vokser på gamle hestepærer. Den er i stærk tilbagegang i Vesteuropa og er sidst set i Danmark i 1964, men er stadig hyppig visse steder på Øland - se artiklen om Øland. Foto: Christian lange. Alvaret v. Klosterholmen, Horns Kungsgård, 27.5.95 (CL95-001).

Index of Svampe 32:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- The result of the logo-competition
- Profiles of fungi: Crinipellis scabellus
- Øland - a hot spot for mycologists
(Limacella delicata var. vinoso-rubescens 46 k)
- A rare indoor truffle
- More experiences with Boletus satanas
- News from the garden (II)
- Book reviews
- Three common danish truffles
- Introduction to the colours of fungi
- Notes on rare fungi
- Fruitbody-production and distribution of Rozites caperatus in Tisvilde Hegn
- Can you put a price on nature?
- Notes on fungal nomenclature (5)(Suillus aeruginascens 48 k)
- The genus Selinia (Selinia pulchra 43 k)
- F. H. Møller and Boletus satanas
- General meeting 1995

Front page shows Poronia punctata on horse dung, photographed on the Swedish island Øland.