Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 33:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- Om sjældenhed i mykologien
- Internationalt svampefarveseminar i Härnösand 1995
- En ganske særlig svampetur
- Mykologi - et mandefag
- Diplomtagere 1995
- Søger, saa skulle I finde...(Mat. 7,7)
- Hvordan går det med Frost-Sneglehat?
(Tricholoma portentosum 39 k)
- Anmeldelser: Galler, Atlas van Nederlandse paddestoelen, the genus Pseudoombrophila, Svamperiget, Pilze der Schweiz 4, Rørhatte, British Puffballs, Svampe i Grønland
- Landsdelsrapporter
- Nogle danske klitsvampe og deres levesteder (Hohenbuehelia culmicola 47 k)
- Klaus Høecks svampedigte
- Usædvanlige danske svampefund (Pseudoombrophila ripensis 50 k)
- Sæsonens art: Kølle-Bævrerust

Forside: Orange-Korkpigsvam (Hydnellum aurantiacum) er en af de sjældne pigsvampe, der muligvis er udryddelsestruede på grund af luftforurening - se artiklen "Hvordan går det med Frost-Sneglehat?" på side 13. Foto: Jens H. Petersen, Reva, Indalselven, Fors SN, Sverige 23.8.95.

Index of Svampe 33:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- What does rare mean to a mycologist?
- International mushroom-dyeing seminar in Härnösand 1995
- A very special mushroom foray
- Mycology - a mans job
- Diploma holders 1995
- You find what you look for!
- What is the status of Hygrophorus hypothejus? (Tricholoma portentosum 39 k)
- Book reviews
- Local reports
- Danish dune fungi and their ecology (Hohenbuehelia culmicola 47 k)
- The mushroom-poems of Klaus Høeck
- Notes on rare fungi (Pseudoombrophila ripensis 50 k)
- Profiles of fungi: Gymnosporangium clavariiforme

Front page: Hydnellum aurantiacum; a rare hydnaceus fungus, which perhaps is threatened by air-pollution.