Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 35:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- På svampejagt i Dolomitterne
- Fund af morkler på barkflis i Danmark
- Anmeldelse (Dictionary of fungi)
- Vidste du....
- Nordisk hekseringstræf i Borås 24.-25. august 1996
- Forskellen på råd og svamp
- The genus Lepista (Fr.) W. G. Smith -
Lepista ovispora (68 k), Lepista saeva 51 k)
- Diplomtagere
- Rosafodet rørhat (Suillus collinitus 69 k) fundet i Danmark
- Svampespisende pattedyr
- Hvidfiltet mælkehat (Lactarius vellereus) og blødfiltet mælkehat (L. bertillonii)
- Sæsonens art: Pokal-foldhat
- Kølle-kantarel (Gomphus clavatus) genfundet i Danmark
- En glad kunstner gæster Peder Lieps Hus
- Usædvanlige danske svampefund
- Fund af den imperfekte svamp Ceratocladium microspermum i Danmark
- Landsdelsrapporter
- ÝLise Hansen 5/7 1928 - 30/10 1996

(Forsiden viser Toppet stenmorkel (Gyromitra fastigiata) (Krombh.) Rehm. Fund af arten er omtalt i rubrikken Usædvanlige danske svampefund.

Index of Svampe 35:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Mushroom hunting in the Dolomites
- Morels on bark chips in Denmark
- Book review (Dictionary of fungi)
- Did you know....
- Nordic mushroom hunters meet in Borås
- Types of rot
- The genus Lepista (Fr.) W. G. Smith -
(Lepista ovispora (68 Kb), Lepista saeva (51 Kb)
- New diploma holders
- Suillus collinitus found in Denmark (69 Kb)
- Fungivorous mammals
- Lactarius vellereus and L. bertillonii
- Profiles of fungi: Helvella acetabulum
- Gomphus clavatus refound in Denmark
- A presentation of the painter Carli Sell
- Notes on rare fungi collected in Denmark
- The anamorph Ceratocladium microspermum found in Denmark
- Regional reports
- Lise Hansen 5/7 1928 - 30/10 1996

(Front page shows Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm. There is a note on the species in "Notes on rare fungi collected in denmark").