Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 36:
(Links går til eksempler på illustrationer, størrelsen af billedet er angivet).

- Skumagtig Kødporesvamp (Spongipellis spumea) på Hestekastanie - ny for Danmark
- www.mycosoc.dk
- Morkler på militæranlæg i København
- Noter om svampenavne (7)(Clavaria vermicularis 64 k)
- Entonaema cinnabarina (74 k) - en eksotisk kernesvamp
- Usædvanlige danske svampefund (Coltrichia confluens 62 k)
- Nye danske trævlhatte
- Gør de det mere i Sverige og Finland end vi gør det i Danmark?
- Nekrologer (Olvar Læssøe, Jørgen Quist Christensen, Hans Folkmar, Erik Bille Hansen)
- Anmeldelser (Parasolzwammen van Zuid-Limburg, Paddestoelen in Nederland, Rödlistade svampar i Sverige)
- Sæsonens art: Almindelig Grønskive.
- Vidste du...
- Nye film til svampefotografering
- Violet hekseringshat er hygrofan
- Generalforsamling d. 22. februar 1997

Forsidebillede: Blækhatten Coprinus macrocephalus, fra Fruebjerg i Grib Skov på Sjælland, hvor den voksede på en blanding af træflis og kogødning (TL-4379 (C)). Foto: Thomas Læssøe.

Index of Svampe 36:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Spongipellis spumea on Aesculus - new to Denmark
- www.mycosoc.dk
- Morels on military areas in Copenhagen
- Notes on fungal nomenclature (7) (Clavaria vermicularis 64 k)
- Entonaema cinnabarina (74 k) - an exotic pyrenomycete
- Notes on rare fungi collected in Denmark (Coltrichia confluens 62 k)
- New Danish Inocybe species
- Do they eat more fungi in Sweden and Finland than we do in Denmark?
- Obituary notices (Olvar Læssøe, Jørgen Quist Christensen, Hans Folkmar, Erik Bille Hansen)
- Book reviews
- Profiles of fungi: Chlorociboria aeruginascens
- Did you know...
- New film for fungal photography
- Lepista nuda is hygrophanous
- General meeting 1997

Front page shows Coprinus macrocephalus from Fruebjerg, Grib Skov, Denmark. Photo: Thomas Læssøe (TL-4379 (C)).