Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

 

Indholdsfortegnelse for Svampe 52:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Svampefarvekunstnerne ved Stillehavskysten
- Sæsonens art: Fureskivet Huesvamp
- Svampeland
- SMF gratulerar och saluterar till 100 år
- Mykomarathon - en tilnærmet halvårsstatus
- Kernesvampeslægten Helminthosphaeria i Danmark
- Anmeldelser (Svampe i farver, Laver i Tisvilde Hegn)
- Jørgen Mundt - medlem af foreningen i 70 år
- Vidste du...
- Usædvanlige danske svampefund
- Generalforsamling 26. februar 2005

Forsidebillede: Tåge-Tragthat (Clitocybe nebularis) . Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 52:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- The mushroom dye artists at the Pacific
- Profiles of fungi: Mycena stylobates
- Land of fungi
- SMF's gratulations and salutations
- Mycomarathon - the first six months
- The pyrenomycete genus Helminthosphaeria in Denmark
- Book reviews
- Jørgen Mundt, member of the Danish Mycological Society through 70 years
- Did you know...
- Notes on rare fungi collected in Denmark
- General meeting 2005

Front page shows Clitocybe nebularis by Jens H. Petersen