Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

Indholdsfortegnelse for Svampe 55:
(Links går til eksempler på illustrationer).

Svampetur til Nordkalotten

Svampegastronomi

Sæsonens art: Bøgefod-Kulhals

Vidste du...

Det lille Sverige

Ny diplomtager

Usædvanlige danske svampefund

Anmeldelser (Mushrooms, Il genre Cortinarius in Italia & Checklists of Polish Larger Basidiomycetes)

Landsdelsrapporter

Ny svampefond

Forsidebillede: Hunde-Stinksvamp (Mutinus caninus).
Fotos Jens H. Petersen.

Index of Svampe 55:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

Impressions from the Danish Mycological Society's foray to the North Cape

Mycogastronomy

Profiles of fungi: Melanaphora spinifera

Did you know...

Little Sweden

New diploma holder

Notes on rare fungi collected in Denmark

Book reviews

Regional reports

A new grant scheme to promote mycological studies

Front page is Mutinus caninus, by Jens H. Petersen