Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 43:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- En ny trøffel på markedet
- Status over Sommer-Trøffel i Danmark
- En sæson i Møllers fodspor
- 2000 - et godt år for registrering af sjældne svampearter?
- Foreningens navneudvalg
- Hvad er Cortinarius glaucopus? (C. camptorus)
- Anmeldelser (Signalarter, Sikre spisesvampe i de vestjyske plantager, Svampe. lette at kende)
- Fællesnordisk hekseringstræf år 2000
- Papegøje-Vokshat, en meget variabel svamp
- Vidste du...
- Hjemmeside for Lokalafdelingen for Sjælland
- Debat
- Diplomtagere 2000
- Usædvanlige danske svampefund (Tricholoma luteovirens)
- Amicodisca - en skivesvampeslægt med to smukke, men næsten ens arter (A. svrcekii)
- Mykonyt
- Hemitrichia serpula - genfundet efter 200 år?
- Sæsonens art: Kliddet Fnughat
- Knud Preben Liisberg Hauerslev 29/9 1905 - 1/9 2000
- Landsedelsrapporter

Forsidebillede: Fureskivet Huesvamp (Mycena stylobates). Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 42:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- A new truffle on the market
- Status of Tuber aestivum in Denmark
- In the footsteps of F. H. Møller
- 2000, a good year to find rare fungi?
- The society committee for vernacular names
- What is Cortinarius glaucopus (C. camptorus)
- Book reviews
- Nordic mushroom hunter's meeting in year 2000
- Hygrocybe psittacina, a strikingly variable fungus
- Did you know...
- The web-site of the Sjælland division of the Danish Mycological Society
- Debate
- New diploma holders
- Notes on rare fungi collected in Denmark (Tricholoma luteovirens)
- Amicodisca, a genus with two beauties (A. svrcekii)
- Myconews
- Hemitrichia serpula, rediscovered after 200 years?
- Profiles of fungi: Tubaria furfuraceae
- Knud Preben Liisberg Hauerslev 29/9 1905 - 1/9 2000
- Regional reports

Front page shows Mycena stylobates. Photo: Jens H. Petersen.