Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

 

Indholdsfortegnelse for Svampe 47:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Kommerciel dyrkning af svampe i hele verden
- Svampeudstilling hver aften i en hel uge i Østrig i oktober 2002
- Heksenes interskandinaviske træf 13. -15. september 2002 i Ulricehamn, Sverige
- Anmeldelser (Abbildungsverzeichnis europäischer Grosspilze, Gyldendals guide til danske svampe, Ainsworth's and Bisby's Dictionary of the Fungi)
- Vidste du
- Landsdelsrapporter
- Erfaringer med Ægte Ridderhat
- Danske frynsesvampe (Thelephora)(Thelephora atra 50 K)
- Mykonyt
- Sæsonens art: Nælde-Stængeltunge (Acrospermum compressum 12 K)
- Usædvanlige danske svampefund (Nemania maritima 32 K)
- Meinhard Moser 13/3 1924 - 30/9 2002

Forsidebillede: Kridthat (Pleurocybella porrigens) af Christian Lange

Index of Svampe 47:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- World-wide commercial cultivation of edible mushrooms
- Impressions from the Danish Mycological Society's Austria foray 2002
- Nordic mushroom hunters' meeting in 2002
- Book reviews
- Did you know...
- Regional reports
- Experience with Tricholoma equestre
- The genus Thelephora in Denmark (Thelephora atra 50 K)
- Myco news
- Profiles of fungi: Acrospermum compressum (Acrospermum compressum 12 K)
- Notes on rare fungi collected in Denmark (Nemania maritima 32 K)
- Meinhard Moser 13/3 1924 - 30/9 2002

Front page shows Pleurocybella porrigens by Christian Lange