Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

 

Indholdsfortegnelse for Svampe 48:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Foreningen til Svampekundskabens Fremmes historie (1) - 1905 - 1925: "En sammenslutning af svampevenner"
- Vidste du...
- Sæsonens art: Kugleknoldet Fluesvamp
- Skik følge eller land fly?
- Vedboende svampe i Jægersborg Dyrehave (Porostereum spadiceum 30 kB)
- Knoldløse knoldslørhatte med svøbbælter på stokken (Cortinarius claricolor 30 kB)
- Foreningen til Svampekundskabens Fremme fylder 100 år i 2005 - et jubilæum der skal fejres
- R.W.G. Dennis 1910 - 2003
R.A. Maas Geesteranus 1911 - 2003
- Generalforsamling 22. februar 2003

Forsidebillede:Pindsvinepigsvamp (Hericium erinaceum). Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 48:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- History of the Danish Mycological Society (1) - 1905-1925
-Did you know...
- Profiles of fungi: Amanita mappa
- When in Rome, do as the Romans do
- Wood inhabiting fungi in Jægersborg Deer Park. (Porostereum spadiceum 30 kB)
- Phlegmacium species with girdled stipe and no bulb (Cortinarius claricolor 30 kB)
- Celebration of the Danish Mycological Society's 100th anniversary in 2005
- R.W.G. Dennis 1910 - 2003
R.A. Maas Geesteranus 1911 - 2003
- General meeting 2003

Front page shows Hericium erinaceum by Jens H. Petersen