Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo


Indholdsfortegnelse for Svampe 38:
(Links går til eksempler på illustrationer, ).

- Ametyst-Kantarel og andre kantareller i Danmark (Cantharellus amethysteus)
- Usædvanlige danske svampefund (Sarcoscypha austriaca )
- Russula innocua - Lillebitte Skørhat
- Anmeldelser (Flora Agaricina Neerlandica vol. 3, Morel Tales, Truede og sårbare sopparter i Norge, Sopp i naturbeitemarker, Ekologisk katalog over storsvampar)
- Sæsonens art: Kernerør
- Jacob E. Lange: Erindringer fra halvfjerdsindstyve år
- Vidste du...
- Rebekka Weimar 11/-1944 - 1/12-1996
- Danske kødkernesvampe 4 - Arachnocrea stipata
- Noter om svampenavne 8(9
- Generalforsaming 7. marts 1998

Forsidebillede: Det sporebærende lag hos Bleg kantarel. Foto: Jens H. Petersen

Index of Svampe 38:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- Cantharellus amethysteus and related species in Denmark (Cantharellus amethysteus)
- Notes on rare fungi colllected in Denmark (Sarcoscypha austriaca)
- Russula innocua
- Book reviews
- Profiles of fungi: Epichlöe typhina
- Jacob E. Lange: Memoirs
- Did you know...
- Obituary
- Danish Hypocrealean fungi 4 - Arachnocrea stipata
- Notes on fungal nomenclature (8)
- General meeting 1998


Front page shows details from Cantharellus pallens. Photo: Jens H. Petersen.