Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danish Mycological Society
logo

 

Indholdsfortegnelse for Svampe 50:
(Links går til eksempler på illustrationer).

- Foreningen til Svampekundskabens Fremmes historie (3) - 1945-1980: Traditioner, oprør og nye tider
- Rettelse (Phlebia nothofagi)
- Rabarber-Parasolhat holder flyttedag - molekylærgenetiske studier omkring slægten Macrolepiota (Macrolepiota excoriata)
- Svampe på mosegrisegødning i Danmark
- Sæsonens art: Oksetunge
- Vidste du...
- Norsk Soppforening 50 år - en "nekrolog"
- MycoMarathon 2005
- Anmeldelser (Sveriges svampar cd 1-4, Giftpilze-Pilzgifte. Pilzvergiftungen, Taxonomy, ecology and distribution of Hygrocybe (Fr.) P. Kumm. and Camarophyllopsis Herink (Fungi, Basidiomycota, Hygrocybeae) in Greenland, Hussvampe og husbukke)
- Generalforsamling 28. februar 2004
- Diplomtagere 2003 - igen

Forsidebillede:Stor Parasolhat. Foto: Jens H. Petersen.

Index of Svampe 50:
(Links are given to examples of illustrations. Summaries can be found in the Summary list).

- History of the Danish Mycological Society (3) - 1945-1980
- Correction
- Shaggy Parasol on the move - Phylogenetic studies of species of Macrolepiota and allied genera
- Fungi on water vole faeces in Denmark
- Profiles of fungi: Fistulina hepatica
- Did you know...
- Norsk Soppforening 50 years - an "obituary"
- Mycomarathon
- Book reviews
- General meeting 2004
- Diploma holders 2003 - again

Front page shows Macrolepiota procera by Jens H. Petersen